Media

Geplaatst op door

‘Ik Zou Wel Eens Willen Weten’ (EO)

In het programma  ‘Ik Zou Wel Eens Willen Weten’ van de EO bespreekt Tjitske Volkerink pastorale vragen met een predikant. Elke zondag rond 21.30 uur te beluisteren in De Muzikale Fruitmand. Sinds enige tijd doe ik mee met het vaste panel. De gesprekken zijn via deze link terug te luisteren.

In dit gesprek met Tjitske Volkerink gaan we in op enkele bezwaren die leven rond de viering van het Heilig Avondmaal en kijken we wat de Schrift daarover zegt: Moeite met het Heilig Avondmaal?

Machseh – pastoraat van heling en vernieuwing 

Er blijkt bij predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden een toenemende behoefte aan bezinning en toerusting op het terrein van heling en vernieuwing en specifiekere vormen van pastoraat waarin de Heilige Geest een belangrijke rol speelt. Samen met een aantal colega-predikanten hebben we het  initiatief genomen tot deze website, een digitale ontmoetingsplek voor onderlinge uitwisseling, wederzijdse toerusting en geestelijke bemoediging van/voor predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden om (ook) op dit terrein op een goede en zorgvuldige wijze leiding te kunnen geven aan de gemeente.
Zie hierover: ND 11 febr 2017.

Christelijk informatie platform (CIP.nl)

In deze bijdrage staan vijf uitspraken van mij over de Heilige Geest, die afkomstig zijn uit een interview dat in het Nederlands Dagblad is gepubliceerd. Dit interview is in deze krant op 11 februari 2017 gepubliceerd: in de kerk moet ruimte zijn voor de Heilige Geest.

In dit artikel vertel ik over een thema waar ik veel mee bezig bent: luisterend bidden. Voor het Evangelisch Werkverband gaf ik recent een workshop over het thema: Luisteren naar de stem van God.

Op de conferentie van het Evangelisch Werkverband ‘Leven, luisteren en spreken door de Geest’ voor predikanten, theologiestudenten en kerkelijk werkers, sprak ik over mijn eigen ontdekkingstocht in het ‘landschap’ van de Geest. In Chili leerde ik Gods stem verstaan.

In dit artikel gaat het over de realiteit van geestelijke strijd en noem ik enkele lessen die ik afgaande weg heb geleerd: Geestelijke strijd.

In Oktober 2013 promoveerde ik op de rol van geesten en demonen in Psalm 91. Dit artikel is naar aanleiding van mijn onderzoek geschreven: Psalm 91 en demonen.