Thereismore

Geplaatst op door

Van 18-20 oktober 2018 werd door het Evangelisch Werkverband voor de derde keer (eerder in 2016 en 2017) de conferentie Thereismore gehouden. De conferentie wil dienstbaar zijn aan de vernieuwing van de kerk in Nederland (en daarbuiten).

De beweging van Thereismore is gestart vanuit een diep besef dat we in Nederland meer van de Heilige Geest nodig hebben. De conferenties zijn bedoeld om mensen toe te rusten en te helpen de zalving, kracht en gaven van de Heilige Geest te ontvangen dan wel te activeren.

Ik steun deze beweging van vernieuwing van harte. De kerk heeft oefenplekken nodig waar we de gaven van Gods Geest leren gebruiken en waar we toegerust worden om Jezus te volgen en mensen te dienen. Waar de Heilige Geest werkt, daar ontdekken we het meer. Het kan uit allerlei dingen bestaan: meer liefde voor God, meer liefde voor mensen, meer kracht, meer zalving, meer vreugde, meer hart voor het verlorene, meer openbaring van God met het oog op de noden van anderen, meer gevoeligheid in je geweten, meer geloof in het gebed, meer bekeringen, meer gaven, meer genezingen, meer bevrijdingen, meer gemeenten die gesticht worden en meer van het cultuur-transformerende zuurdesem van het Koninkrijk.

Op de conferentie van Oktober 2018 sprak ik over hoe we als gelovigen kunnen delen in de zalving van Jezus Christus. Hieronder het schema dat ik als uitgangspunt nam. De lezing is terug te luisteren onder de volgende links. Thema: delen in de zalving van Jezus Christus:

Deel 1

Deel 2

Deel 3