Persoonlijk

Met ingang van 1 september 2022 ben ik als zendinspredikant verbonden aan de GZB en parttime werkzaam in Colombia als docent Oude Testament aan het Seminario Bíblico de Colombia (FUSBC). De afgelopen acht jaar heb ik de Sint Jansgemeente te Gouda als predikant mogen dienen. Daarvoor was ik zeven jaar aan de Hervormde Gemeente van Woerden verbonden.

De zending en de wereldkerk hebben mijn hart. Ik had het voorrecht om van 1998-2007 in Chili als docent Oude Testament en als zendinpspredikant werkzaam te zijn. Na vijftienjaar gemeentepredikant geweest te zijn, is de roep van de wereldkerk opnieuw naar mij toegekomen.

Middels deze site wil ik mijn preken en andere publicaties toegankelijk maken voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Ik hoop van harte dat de preken de lezer zullen stimuleren om zelf het Woord van God te onderzoeken. Wie dat doet zal ervaren dat van het Woord van God geweldige kracht uitgaat.

Verder vind ik het boeiend om dingen te delen waarmee ik bezig ben. Sinds mijn verblijf in Chili cirkelt mijn theologische denken rond twee polen: de persoon en het werk van de Heilige Geest en de realiteit van kwade machten (geesten en demonen). Veel van mijn publicaties hebben te maken met het krachtenveld van Woord en Geest enerzijds en de tegenkrachten die in deze wereld werkzaam zijn. Bezinning hierop acht ik van groot belang. Hiermee hoop ik u / jou en de kerk van Christus te dienen.

Dr Gerrit Vreugdenhil
Gouda
Email: gcvreugde@gmail.com