Persoonlijk

Geplaatst op door

Sinds september 2014 ben ik als predikant verbonden aan de Hervormde St. Jansgemeente te Gouda. Middels deze site wil ik mijn preken en andere publicaties toegankelijk maken voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Ik hoop van harte dat de preken de lezer zullen stimuleren om zelf het Woord van God te onderzoeken. Wie dat doet zal ervaren dat van het Woord van God geweldige kracht uitgaat.

Verder vind ik het boeiend om dingen te delen waarmee ik bezig ben. Sinds mijn verblijf in Chili cirkelt mijn theologische denken rond twee polen: de persoon en het werk van de Heilige Geest en de realiteit van kwade machten (geesten en demonen). Veel van mijn publicaties hebben te maken met het krachtenveld van Woord en Geest enerzijds en de tegenkrachten die in deze wereld werkzaam zijn. Bezinning hierop acht ik van groot belang. Hiermee hoop ik u / jou en de kerk van Christus te dienen.

Dr Gerrit Vreugdenhil
Gouda
Email: gcvreugde@gmail.com