Preken 2021

2021

Licht in de nacht! (Kerst 2021)

Eerste Kerstdag
Schriftlezing: Lukas 2:1-20
Datum: 25 december 2021

Een profetie vol beloften!

Advent 4
Schriftlezing: Lucas 1:57-80
Datum: 19 december 2021

Gods belofte wordt heerlijk vervuld

Kerstviering ouderen Sint Jansgemeente
Schriftlezing: Jesaja 63:7-64:7
Datum: 15 december 2021

Volkomen overgave …

Advent 2; viering en dankzegging heilig Avondmaal
Schriftlezing: Lucas 1:26-38
Datum: 5 december 2021

Begenadigd door God!

Advent 2; viering heilig Avondmaal
Schriftlezing: Lucas 1:26-38
Datum: 5 december 2021

Gods genade in donkere tijden!

Advent 1
Schriftlezing: Lucas 1:5-25
Datum: 28 november 2021

Als een bloem op het veld …

Laatste zondag kerkelijk jaar; eeuwigheidszondag
Schriftlezing: Psalm 103
Datum: 21 november 2021

Dankend doorgaan!

Kinderdankdagdienst
Schriftlezing: Genesis 8:15-9:17
Datum: 3 november 2021

Met Jezus aan boord is geen golf te hoog!

hervormingsdag 2021; dienst voor kinderen en jongeren; nadruk op Sola Scriptura
Schriftlezing: Mattheus 14:22-36
Datum: 31 oktober 2021

De vrouw en de draak!

Serie Openbaring
Schriftlezing: Openbring 12
Datum: 10 oktober 2021

Oppervlakkig of geworteld leven?!

Schriftlezing: Jeremia 17:5-8 - Psalm 1
Datum: 19 september 2021

Vruchtdragen voor Hem!

Startzondag
Schriftlezing: Marcus 4:1-20
Datum: 12 september 2021

Verkondiging die nieuwsgierig maakt!

Bevestigingsdienst ambtsdragers
Schriftlezing: 1 Petrus 1:3-12
Datum: 5 september 2021

Over (ver)lossing en de trouw van God!

Serie Ruth
Schriftlezing: Ruth 4
Datum: 8 augustus 2021

Op zoek maar een (ver)losser!

Serie Ruth
Schriftlezing: Ruth 3
Datum: 1 augustus 2021

In goede Handen! (Over voorzienigheid en schuilen bij God)

Serie Ruth
Schriftlezing: Ruth 2
Datum: 25 juli 2021

Lichtstralen in het donker!

Serie Ruth
Schriftlezing: Ruth 1
Datum: 18 juli 2021

Gemeente in wederopbouw – samen in verootmoediging, een nieuw begin

Serie Nehemia
Schriftlezing: Nehemia 9:1-21
Datum: 27 juni 2021

Gemeente in wederopbouw – Samen (onder de loofhut)vieren

Serie Nehemia
Schriftlezing: Leviticus 23:1-2 en 39-43 - Nehemia 8:14-19
Datum: 27 juni 2021

Een Fundament dat stevig is!

Overstapdienst
Schriftlezing: Mattheus 5:1-10 - Mattheus 7:24-29
Datum: 13 juni 2021

Trouw tot de dood! (Het boekje en de twee getuigen)

Serie Openbaring
Schriftlezing: Openbaring 10 - Openbaring 11:1-14
Datum: 6 juni 2021

Als God blaast (over Jezus, bekering en nieuw leven)

Schriftlezing: Handelingen 2:1-4, 22-24 en 32-43
Datum: 23 mei 2021

Nooit meer alleen …?!

Doopdienst; wezenzondag
Schriftlezing: Johannes 14:15-26
Datum: 16 mei 2021

Jezus: Heiland voor gebroken harten!

Dienst van dank en voorbede
Schriftlezing: Jesaja 61:1-3 en 10-11 - Lucas 4:16-30
Datum: 9 mei 2021

De opstanding in gedachten houden!

Eerste paasdag, middagdienst
Schriftlezing: 2 Timotheüs 1:8-14 - 2 Timotheüs 2:1-13
Datum: 4 april 2021

Jezus overgeleverd, Barabbas vrijgelaten!

Witte donderdag, avondmaalsdienst
Schriftlezing: Lucas 23:13-32
Datum: 1 april 2021

De tranen van Jezus!

Doopdienst
Schriftlezing: Lucas 19:28-44
Datum: 28 maart 2021

Licht op Golgotha

Paasviering ouderen Sint Jansgemeente
Schriftlezing: Marcus 15:32-39
Datum: 24 maart 2021

Be an influencer …

JAN-Meeting
Schriftlezing: Genesis 37:2-10; 39:2-5 en 21-23; 45:7-8 en 50:20.
Datum: 14 maart 2021

Een onvruchtbare boom die vrucht draagt!

Doopdienst
Schriftlezing: Jesaja 5:1-7 - Lucas 13:1-9
Datum: 14 maart 2021

Als reukwerk voor God

Biddag voor gewas en arbeid
Schriftlezing: Psalm 141 - Openbaring 5:8; 8:3-4
Datum: 10 maart 2021

De zes bazuinen als Gods megafoon!

Serie Openbaring
Schriftlezing: Openbaring 8:6-13 - Openbaring 9:1-21
Datum: 7 maart 2021

Waar je schat is, daar is ook je hart!

Schriftlezing: Lucas 12:13-21
Datum: 28 februari 2021

Releasing His presence

JAN-Meeting
Schriftlezing: Lucas 10:1-11; 17-20
Datum: 14 februari 2021

De kracht van gebed

Themadienst over gebed (Focus, IZB)
Schriftlezing: Lucas 10:38-42 - Lucas 11:1-13
Datum: 14 februari 2021

De menigte voor de troon en de gebeden van de gelovigen

Serie Openbaring
Schriftlezing: Openbaring 7 - Openbaring 8:1-5 - Openbaring 14:1-5
Datum: 31 januari 2021

Vissers van mensen

Bevestigingsdienst van ambtsdragers
Schriftlezing: Lucas 4:42-44 - Lucas 5:1-11
Datum: 24 januari 2021

De vier ruiters, de martelaren en de toorn van het Lam

Serie Openbaring
Schriftlezing: Openbaring 6
Datum: 17 januari 2021

De boze weerstaan!

Schriftlezing: Lucas 3:21-22 - Lucas 4:1-15
Datum: 10 januari 2021