Bevrijdingspastoraat

Sinds publicatie van mijn boek ‘Geestelijke strijd in de kracht van Jezus’ word ik met regelmaat benaderd voor het verzorgen van lezingen, workshops en toerusting op het terrein van ‘bevrijdingspastoraat’. Het is een onderwerp waarvan in veel traditionele kerken het belang wel onderkend wordt, maar dat tegelijkertijd veel vragen oproept. Hoe serieus moeten we de duivel en demonen nemen? Behoren deze niet tot een verouderd wereldbeeld? Sommige mensen stellen dat wat in de Bijbel aan demonen toegeschreven werd, wij vandaag de dag onder de categorie psychische ziekten zouden rangschikken. We moeten niet terug verlangen naar de tijd dat men nog in geesten en demonen geloofde. Dat is allang door wetenschappelijk ontwikkelingen achterhaald. Maar was het maar zo simpel. In het pastoraat krijgen we met enige regelmaat te maken met situaties, die het puur psychische overstijgen. Wanneer mensen met occulte zaken bezig zijn geweest en last hebben van angsten, nachtmerries en andere nare verschijnselen, kunnen deze niet louter in psychische termen verklaard worden. Hoe verklaar je dan dat na het belijden van zonden en gebed bepaalde verschijnselen verdwijnen?

Op zijn minst moeten we ook vandaag openstaan voor de realiteit van geesten en demonen waarover de Bijbel spreekt en waarvoor we worden gewaarschuwd. Als we onze ogen hiervoor sluiten en de demonische realiteit weg verklaren, lopen we het gevaar geestelijke struisvogels te zijn, die hun kop in het zand steken. Om die reden heb ik mijn boek geschreven. Bezinning op demonie en geestelijke strijd in de christelijke gemeente is in mijn ogen van groot belang.

Hieronder enkele bijdragen en artikelen gerelateerd aan het bevrijdingspastoraat.

Artikel over ‘bevrijdingspastoraat’ in de Waarheidsvriend: Een onzichtbare vijand (WHV 34, 23 augustus 2018).

Studiedag platform Machseh over bevrijdingspastoraat: ‘Meer behoefte aan bezinning op bevrijdingspastoraat‘ (verslag RD op 19 april 2018).

‘Gebed en (bevrijdings)pastoraat. Geestelijke gebondenheid bij jongeren’ (artikel in HGJB Generator #27, winter 2018)

Bevrijd van occultisme (interview in De Wekker, nummer 25, december 2017)

Strijd tegen kwade machten (interview in het Reformatorisch Dagblad, 21 september 2017)

Demonen of nietsen (artikel in de Waarheidsvriend, 31 augustus 2017)
Een kritische recensie van collega Teun de Ridder waarin hij betoogt dat ik de macht van de boze zou overschatten.

Geestelijke strijd (artikel in de Waarheidsvriend, 27 juli 2017)
Een positieve bespreking van mijn boek door Anneke Tukker.

Bezinnen op tekort van de kerk (interview in het Nederlands Dagblad, 11 februari 2017)