Leven met een geheim

Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Leven met een geheim
/

Bijbel: 2 Samuël 13:1-22; Romeinen 8:31-39. Themadienst over seksueel misbruik Lees verder →

Alleen Jezus!

Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Alleen Jezus!
/

Bijbel: Filippenzen 3:1-8a; voorbereiding Heilig Avondmaal Lees verder →

Opnieuw geboren worden!

1. Een moeilijke stap (introduction) Ze zat tegenover me. Er was even een stilte gevallen. Je zag haar worstelen. Ik had haar een vraag gesteld. Of ze de uitdaging wilde Lees verder →