Preken 2015

U zult Hem de naam Jozua geven!

Schriftlezing: Lucas 1:26-33 - Lucas 2:15-21
Datum: 27 december 2015

Vrede op aarde (door vrede met God)

1e Kerstdag
Schriftlezing: Lucas 2:1-16 - Efeze 2:14-17
Datum: 25 december 2015

In blijde verwachting?

Advent
Schriftlezing: Jesaja 25 - Mattheüs 24:6-14
Datum: 13 december 2015

Magnificat: het loflied van Maria

Advent, Avondmaalsdienst
Schriftlezing: Lucas 1:39-56
Datum: 6 december 2016

Ongeloof of overgave?

Avondmaalsdienst
Schriftlezing: Lucas 1:18-20, 26-38
Datum: 6 december 2016

Het bezoek (van Hogerhand)

Advent
Schriftlezing: Lucas 1:5-25
Datum: 29 november 2015

God heeft naar ons omgezien!

Laatste zondag kerkelijk jaar
Schriftlezing: Jesaja 25:1, 8-9 - Lucas 7:11-17
Datum: 22 november 2015

Wat een Vriend(en)!

Dienst van dank en voorbede
Schriftlezing: Lucas 5:17-26
Datum: 15 november 2015

Heb je al gedankt?

Dankdag
Schriftlezing: Genesis 35
Datum: 4 november 2015

God de Zoon en onze Schepping!

God de Zoon en onze verlossing
Schriftlezing: Genesis 1:26-29 - Kolossenzen 1:12-23
Datum: 18 oktober 2015

Ambassadeurs of toeristen?

Schriftlezing: Lucas 10:1-20
Datum: 11 oktober 2015

Opvolgers gezocht: een moedige keus!

Doopdienst
Schriftlezing: Lucas 6:12-19
Datum: 20 september 2015

Een betrouwbaar Woord!

Startzondag
Schriftlezing: Lucas 1:1-4 - Handelingen 1:1-3 - Handelingen 10:37-43
Datum: 13 september 2015

Dienaren van de Koning!

Bevestiging ambtsdragers
Schriftlezing: 1 Samuel 22:1-2 - 1 Kronieken 11:10-25
Datum: 6 september 2015

De zegen van de ark: lessen voor een nieuw seizoen!

Schriftlezing: 2 Samuel 6:1-19
Datum: 30 augustus 2016

Zo onbezorgd als een vogel … ?!

Schriftlezing: 1 Petrus 5: 5b-11
Datum: 26 juli 2015

Hoop-geven(d)!

Serie Petrus
Schriftlezing: 1 Petrus 3:8-18a
Datum: 19 juli 2015

Melk is goed voor elk!

Doopdienst
Schriftlezing: Psalm 34:2-9 - 1 Petrus 1:22-2:3
Datum: 5 juli 2015

Al dat lijden … kunt U er niet wat aan doen?

Themaplusdienst
Schriftlezing: Psalm 42 - Romeinen 8:31-38
Datum: 28 juni 2015

Goed voorbeeld, doet goed volgen!

Serie Petrus
Schriftlezing: Psalm 119:41-50 - 1 Petrus 2:13-25
Datum: 14 juni 2015

Opruimingsverkoop: alles moet weg!

Serie Petrus; Avondmaaldienst
Schriftlezing: Psalm 32:1-6a - 1 Petrus 2:21-25
Datum: 14 juni 2015

Goed bekend staan …

Voorbereiding Avondmaal
Schriftlezing: Psalm 15 - 1 Petrus 2:9-12
Datum: 7 juni 2015

As it is in Heaven

Themaplusdienst
Schriftlezing: Mattheüs 6:5-15
Datum: 31 mei 2015

Het jubeljaar is begonnen!

Pinksteren
Schriftlezing: Jesaja 61:1-3 - Handelingen 2:1-4, 37-47
Datum: 24 mei 2015

Ik zal u niet als wezen achterlaten!

Wezenzondag
Schriftlezing: Johannes 14:15-26 - Handelingen 1:4-11
Datum: 17 mei 2015

De kroningsdag van Jezus!

Hemelvaartsdag
Schriftlezing: Filippenzen 2:5-11 - Handelingen 1:4-14
Datum: 14 mei 2015

Een moeitevolle en kostbare roeping!

Serie Petrus; Avondmaaldienst
Schriftlezing: 1 Petrus 1:13-25 - 1 Korinthe 6:19-20
Datum: 3 mei 2015

PS! Paaslessen om niet te vergeten!

Schriftlezing: Johannes 21:1-19
Datum: 12 april 2015

Pasen, een nieuwe dag breekt aan!

Pasen
Schriftlezing: Johannes 20:1-18
Datum: 5 april 2015

Passion: zie uw Koning!

Avondmaalsdienst
Schriftlezing: Johannes 19:1-16
Datum: 2 april 2015

Jesus! You only live once.

Schriftlezing: Johannes 12:1-11
Datum: 22 maart 2015

Zie het Lam! (over zonde, schuld en het offer van Jezus)

Schriftlezing: Leviticus 1 - 1 Petrus 1:17-21
Datum: 15 maart 2015

Ora et labora

Biddag
Schriftlezing: 1 Petrus 2:18-25 - Efeze 5:1-2 - Efeze 6:5-9
Datum: 11 maart 2015

Als ogen opengaan!

Schriftlezing: Johannes 9:1-41
Datum: 8 maart 2015

Geen veroordeling!

Schriftlezing: Johannes 8:1-20
Datum: 22 februari 2015

Lieg niet, spreek de waarheid!

Serie tien geboden; Catechismus, zondag 43
Schriftlezing: Exodus 20:16 - Exodus 23:1-2, 6-8 - Ef. 4:17-32
Datum: 15 februari 2015

Ben je een born-again christen?

Schriftlezing: Johannes 3:1-21 - Dortse Leerregels III, 11-13
Datum: 8 februari 2015

Wees (met Gods hulp) trouw!

Serie tien geboden; Catechismus, zondag 41
Schriftlezing: Genesis 2:18-25 - Efeze 5:15-33 - Exodus 20:14
Datum: 18 januari 2015

I am God’s original recreation…?!

Doopdienst
Schriftlezing: Efeze 2:1-10 - Mattheüs 5:14-16
Datum: 11 januari 2015

Heb je naaste lief als jezelf!

Serie tien geboden; Catechismus, zondag 40
Schriftlezing: Deuteronomium 21:1-9 - 1 Johannes 3:10-17 - Exodus 20:13
Datum: 4 januari 2015