Machséh: platform voor bezinning op werk van de Heilige Geest in pastorale context

Steeds meer predikanten, kerkelijk werkers en andere ambtsdragers binnen de Gereformeerde Bond hebben behoefte aan en vragen naar bezinning en toerusting op het terrein van heling en vernieuwing. Het kennisplatform…
Lees verder…

Leven in quarantaine

Niemand had ooit kunnen bedenken dat ons leven in zo’n korte tijd zo ontwricht zou worden. Het coronavirus heeft het dagelijks leven in Nederland behoorlijk op zijn kop gezet. Hoewel er…
Lees verder…

Dominee Gerrit Vreugdenhil ‘ontdekte’ de heilige Geest

Elizabeth Bode 10/11 15 mei 2020 – Tekst: Hanna Smallenbroek, beeld: Elisabeth Ismail ‘Het betekent dat er iets van God in mij woont’ In veel traditionele gemeenten staat de heilige Geest niet…
Lees verder…

In quarantaine

In quarantaine Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten…
Lees verder…

Schuilen bij God

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige… Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht…
Lees verder…

In de volheid van de tijd

Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit …  opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen … die roepen: Abba, Vader! (Galaten 4:4-6) Ik…
Lees verder…

Was het altijd maar zomer …

‘Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is’ (Matt. 24:32). We zijn er vertrouwd…
Lees verder…

Kwetsbare verwachting

Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. (Jes. 40:3) ‘De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem….
Lees verder…

Ambassadeurs of toeristen?

Een van de dingen waarover ik mij zorgen maak, is dat we in de kerk heel druk zijn met (missionaire) activiteiten, commissies en vacatures, dat we vergeten dat onze roeping…
Lees verder…

Mijn God geneest

Wonderen van genezing en bevrijding horen bij het evangelie van Christus! Wij kennen de apostel Paulus als iemand die te pas en te onpas het evangelie van Christus verkondigt. Aan…
Lees verder…

Bidden is meer dan spreken tegen God

Bidden is spreken met èn luisteren naar God Een oudere man neemt plaats in de trein en gaat tegenover een jong meisje zitten. Hij groet haar vriendelijk, maar ze reageert…
Lees verder…