Dominee Gerrit Vreugdenhil ‘ontdekte’ de heilige Geest

Elizabeth Bode 10/11 15 mei 2020 – Tekst: Hanna Smallenbroek, beeld: Elisabeth Ismail

‘Het betekent dat er iets van God in mij woont’

In veel traditionele gemeenten staat de heilige Geest niet zo centraal. Maar de gereformeerde bondsgemeente van dominee Gerrit Vreugdenhil (52) is een van de uitzonderingen. De predikant ‘ontdekte’ de geest in Chili. ,,Wat God doet, komt door de heilige Geest dichtbij. Daarom vind ik Pinksteren een ontzettend belangrijk feest.” Vreugdenhil is predikant in die prachtige Sint Jan in Gouda.

‘Als je voor de zending weggaat, doet dat veel met je relatie’

‘Ik heb geleerd naar de stem van de heilige Geest te luisteren’

De predikant groeide op in een gelovig gezin, als oudste zoon met twee jongere zussen. Hij omschrijft zichzelf als een betrouwbaar en stabiel persoon met veel discipline, ook als het gaat om zijn omgang met God. ,,Maar in mijn puberteit heb ik erg geschopt tegen het geloof. Later, rond mijn achttiende, is dat veranderd.”

Nieuwsgierig

Wat hem kenmerkt, is zijn nieuwsgierigheid. Lachend: ,,In mijn jeugd heb ik zo’n beetje álle boeken uit de bibliotheek gelezen. Ik heb alles gelezen over bergsport, klimexpedities, over surfen en over allerlei andere onderwerpen.” De predikant vindt het heerlijk om op mensen af te stappen en met hen te praten. ,,Ik ben geïnteresseerd in mensen: ‘vertel eens, wat kan ik van je leren?’ Dat is mijn grondhouding.”

Belangrijke keuzes

Twee dingen hebben een rol gespeeld in de keuzes die hij in zijn leven maakte, denkt hij: ,,Het gebed van mijn ouders is heel belangrijk geweest. Daarnaast kreeg ik al jong in onze familie veel mee over zending en evangelisatie en dat trok me aan.” Toch begon hij eerst aan een studie medische biologie.
,,In mijn studietijd was ik – ook dankzij medestudenten – steeds bewuster met mijn geloof bezig. Toen is er een verlangen gegroeid om theologie te gaan studeren. Ik herinner me nog dat ik in mijn kamer stond, dat ik de gids van mijn universiteit pakte en dat die openviel bij theologie. En ik dacht: ‘ja, dat is eigenlijk wat ik wil’ en dat ben ik inderdaad gaan doen.”

Glimlachend vervolgt hij: ,,Toen ik bijna klaar was met theologie, kwam de vraag op: ‘Wat nu: dominee in Nederland worden of iets anders? Zending misschien?’ Net op dat moment zag ik een advertentie waarin ze een docent Oude Testament zochten in Chili. Toen ik dat las, dacht ik: ‘dat gaat over mij!’

Ik heb dit met mijn vrouw besproken en we zagen daarin een roeping van God. We hebben contact gezocht met de zendingsorganisatie en ik ben aangenomen. Ik werd zendingspredikant in Chili en ging er lesgeven op de universiteit. We waren op dat moment zes jaar getrouwd en we hadden een dochtertje van twee jaar.”

Chili

Van 1998 tot 2007 woonde het gezin in Chili en er werden nog twee kinderen geboren. De relatie tussen de predikant en zijn vrouw werd in die tijd heel hecht. ,,Als je voor de zending weggaat, doet dat veel met je relatie. Je ziet soms ook dat dat fout kan gaan. Door omstandigheden die compleet anders zijn, kun je uit elkaar gedreven worden. Ons heeft het juist heel hecht gemaakt. Het was een ontdekkingstocht waarin we samen heel erg gegroeid zijn.”
Ze ontdekten in Chili veel over het werk van de Geest. ,,De heilige Geest had daar een plek in de kerk die in onze traditie onderbelicht is gebleven. Achteraf kon ik niet bevroeden dat mijn tijd in Chili zo fundamenteel voor mijn leven zou worden.”

Ontzettend warm

,,Ik geloof dat de heilige Geest altijd wel in mijn leven aanwezig was,” legt de predikant uit, ,,maar  de doorbraak – als ik het zo mag zeggen – kwam toch wel in Chili. Twee predikanten vroegen mij: ‘Gerrit, is er voor jou in Nederland weleens met handoplegging gebeden voor vervulling met de heilige Geest?’ Het element bidden met handoplegging was nieuw voor me.”

Tijdens dat gebed gebeurt er eigenlijk naar zijn idee niet veel. Maar ’s nachts blijkt hij niet goed te kunnen slapen. ,,Ik werd een paar keer wakker en had het ontzettend warm. Dus ik ben naar de huiskamer gegaan. Daar heb ik een heel intense ontmoeting met de Here God gehad.”

Wat er die nacht precies gebeurd is, vertelt hij liever in een persoonlijk gesprek. Wel kan hij zeggen dat dit moment zijn verdere leven heeft gekenmerkt. ,,Sinds die tijd merk ik dat de Geest krachtiger in mij werkt. En ik ben me er meer bewust van. Ik heb geleerd om meer naar Hem te luisteren.”

En hij ontdekte nóg iets belangrijks. ,,Dat de Heilige Geest een persoon is. Als gelovige heb je een persoon in je wonen die je niet ziet, maar die er wel is. En die spreekt. Het betekent dat er iets van God in mij woont,” vertelt hij enthousiast. ,,De heilige Geest is gekomen om mij te helpen om in Jezus te geloven en om de wil van de Vader te doen. Ik word als gelovige dus niet aan mijn lot overgelaten, de Geest helpt!”

Helper

Als predikant legt hij nu bewust de nadruk op het werk van de Geest. Zowel in zijn preken als bij pastorale bezoeken. ,,De Here Jezus zegt zelf in de Bijbel hoe belangrijk het werk van de heilige Geest is. Voordat het Pinksteren is, spreekt Hij een avond lang met zijn discipelen over de heilige Geest. In Johannes 14 tot en met 16 zegt Jezus tegen zijn discipelen dat het beter is als Hij gaat, want ‘dan kan de Helper komen’.”

En dát vindt de predikant nu zo mooi. ,,God komt als de heilige Geest in ons en helpt ons om Jezus te volgen. De Geest slijpt ook mijn karakter bij, zodat ik steeds meer op Jezus ga lijken. En de Pinkstergeest geeft gaven die wij nodig hebben om ons plekje in deze wereld in te nemen. Hij is de verbindende schakel met Gods Zoon. Hij maakt ons vol van Jezus.”

Tempel

Bevlogen vertelt hij verder: ,,De Bijbel zegt dat gelovigen een tempel van de heilige Geest zijn.” Met stemverheffing: ,,Dus wij zijn een wandelende tempel! Als je als gelovige in een kamer komt of in een bepaalde situatie bent, dan is Gods geest daar ook, met jou. Dat vind ik ontzettend bemoedigend.”

,,En die Geest is ook nog de auteur van de Bijbel,” vervolgt hij, “dus de Geest zal mij altijd naar de Bijbel verwijzen. Hij zal de Bijbel voor mij tot leven brengen. Hoe beter je het Woord van God kent, hoe meer woorden God heeft om, via de Geest, tot je te spreken.”
Gerrit Vreugdenhil ziet de heilige Geest als een kostbaar geschenk. Dankbaar zegt hij: ,,Ik weet vaak in allerlei situaties niet wat ik moet bidden. Maar de Geest kan precies mijn hart en mijn gedachten peilen. En ondertussen is Hij verbonden met de Here Jezus en brengt Hij alles bij de Vader. De Geest kan véél meer dan ik me kan voorstellen. Kerst betekent: ‘God mét ons’, met Pasen vieren we ‘God vóór ons’ – Jezus stierf voor onze zonden – en met Pinksteren kwam God ín ons, dankzij de heilige Geest!”

 [kader]

Predikant in die mooie Sint Jan

Gerrit Vreugdenhil is getrouwd met Corine en samen hebben ze drie studerende kinderen. Hij is sinds 2014 predikant in de Sint-Jansgemeente in Gouda (Gereformeerde Bond – PKN), nadat hij zeven jaar in Woerden predikant was en daarvoor ruim 8,5 jaar als zendingspredikant in Chili. ,,Gouda is een traditionele gemeente, met een sterke nadruk op het Woord van God. Het mooie is dat de gemeente in een behoudende traditie staat – met aandacht voor de heiligheid van God en zijn Woord – maar tegelijk midden in de binnenstad staat. In een ontzettend mooi gebouw.* Er is bij ons openheid voor de heilige Geest en ruimte voor ministrygebed. Dat vind ik bijzonder!”

*De foto’s zijn gemaakt in de Sint-Janskerk in Gouda.

 

2 Replies to “Dominee Gerrit Vreugdenhil ‘ontdekte’ de heilige Geest”

 1. Eelke Visser

  Beste dominee Vreugdenhil,

  In de Elisabeth van 15 mei las ik over u. Wat u vertelde over de Heilige Geest sprak mij bijzonder aan en ik heb in dezen ook een keer uw naam gebruikt in mijn vertaling / navertelling van de kinderbijbel ‘De Hillige Histoarje’ geschreven door Ulbe van Houten, vanuit het Fries in de Nederlandse taal.

  Onze 8 kleinkinderen spreken geen Fries. Graag zou ik willen dat zij deze kinderbijbel zouden gaan lezen. Om die reden heb ik deze kinderbijbel maar in het Nederlands vertaald. Mensen, die mijn vertaling / navertelling gelezen hebben, adviseerden mij om mijn ‘werkstuk’ uit te geven.
  Maar een uitgever voor mijn vertaling / navertelling is er niet. Volgens meerdere uitgevers zijn er te weinig kopers.
  Van de uitgeverijen Royal Jongbloed in Heerenveen, en Wever-van Wijnen in Franeker (de uitgever van de Hillige Histoarje jaren geleden) en ook van de Christelijke uitgever ‘De Toetsteen’ kreeg ik veel complimentjes, maar ze zagen er geen brood in om mijn vertaling / navertelling uit te geven.

  Graag zou ik mijn ‘werkstuk’ naar u mailen, met de vraag of u wanneer u tijd heeft, er een keer naar wilt kijken, erin gaat lezen en of u misschien een oplossing weet om de blijde boodschap van Jezus, zoals Ulbe van Houten die lang geleden aan het Friese volk verteld heeft, nu door de geven aan vooral jonge mensen. Voor elk hoofdstuk heb ik als inleiding op dat hoofdstuk een verhaaltje bedacht. In één van die verhaaltjes vertel ik over u.

  Mag ik van u uw e-mailadres, zodat ik u mijn vertaling / navertelling kan mailen?

  Vriendelijk groetend,
  Eelke Visser
  Steenwijkerstraatweg 37
  7942 HM Meppel
  tel. 0522 474 986

  Reageer
  1. Jannie

   Beste Eelke,
   .. deze vraag is niet aan mij gesteld, maar ik zag hem ’toevallig’ voorbijkomen..
   Het is tegenwoordig vrij eenvoudig om je eigen boek uit te geven zodat het per stuk gedrukt kan worden. Uiteraard is zo’n boek/stuk wel duurder dan een officiële uitgave, maar misschien is dit voor uw doel toch de moeite waard om hier eens naar te kijken.
   NB. Ik vermoed dat u dan wel toestemming nodig heeft van/namens de auteur van het originele boek. Dat zult u na moeten vragen

   Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *