Preken 2023

Beloften van heil in een donkere tijd!

Advent 3
Schriftlezing: Jesaja 25 - Mattheus 24:6-14
Datum: 17 december 2023

Bemoediging voor een nieuw begin!

Afscheid en bevestiging van ambtsdragers
Schriftlezing: Openbaring 1
Datum: 3 september 2023

Als God je roept …

Themapreek over 'Roeping'
Schriftlezing: Jeremia 1
Datum: 23 juli 2023

Toegang tot de Vader

Schriftlezing: Efeze 2
Datum: 25 juni 2023

Als de Geest op je komt … (onze missie in de wereld)

Jongerendienst / JAN-Meeting
Schriftlezing: Handelingen 1:8
Datum: 28 mei 2023

De gave van profetie

Themadienst: de gave van profetie
Schriftlezing: 1 Korinthe 14:1-5 en 23-25
Datum: 4 juni 2023

Open harten, open deuren?!

Zendingsdienst Daarle
Schriftlezing: Handelingen 16:4-18 - Kolossenzen 4:3-6 -
Datum: 11 juni 2023

Als het water van de Geest ons doordrenkt …

Zendingsdienst
Schriftlezing: Jesaja 44:1-5 - Handelingen 1:4-8 en 2:1-13
Datum: 29 mei 2023

Jezus volgen – een moedige keuze?!

Belijdenisdienst Marekerk - gastbeurt
Schriftlezing: Lucas 9:1-6; 10:1-5 en 14:25-25; 18:28-30; 22:31-31;
Datum: 2 april 2023

Gedragen door het gebed van Jezus!

Biddag voor gewas en arbeid
Schriftlezing: Marcus 6:45-56 - Hebreeën 4:14-16; 7:25
Datum: 8 maart 2023

Open deuren, open harten

Zendingsdienst
Schriftlezing: Handelingen 16:4-18 - Kolossenzen 4:3-6
Datum: 5 maart 2023

Als alles donker wordt … triomf en tragiek in het leven van een gelovige

Gastbeurt
Schriftlezing: Handelingen 16:14-40 - Mattheus 26:26-30
Datum: 26 februari 2023

Niet in eigen kracht!

Gastbeurt
Schriftlezing: Filippenzen 4:10-23
Datum: 22 januari 2023

Door God gezien en getrokken!

Gastbeurt
Schriftlezing: Johannes 3:1-21
Datum: 15 januari 2023

Leven uit dankbaarheid!

Gastbeurt
Schriftlezing: Psalm 116
Datum: 15 januari 2023