Preken overzicht

Geplaatst op door

2021

De opstanding in gedachten houden!

Eerste paasdag, middagdienst
Schriftlezing: 2 Timotheüs 1:8-14 - 2 Timotheüs 2:1-13
Datum: 4 april 2021

Jezus overgeleverd, Barabbas vrijgelaten!

Witte donderdag, avondmaalsdienst
Schriftlezing: Lucas 23:13-32
Datum: 1 april 2021

De tranen van Jezus!

Doopdienst
Schriftlezing: Lucas 19:28-44
Datum: 28 maart 2021

Licht op Golgotha

Paasviering ouderen Sint Jansgemeente
Schriftlezing: Marcus 15:32-39
Datum: 24 maart 2021

Be an influencer …

JAN-Meeting
Schriftlezing: Genesis 37:2-10; 39:2-5 en 21-23; 45:7-8 en 50:20.
Datum: 14 maart 2021

Een onvruchtbare boom die vrucht draagt!

Doopdienst
Schriftlezing: Jesaja 5:1-7 - Lucas 13:1-9
Datum: 14 maart 2021

Als reukwerk voor God

Biddag voor gewas en arbeid
Schriftlezing: Psalm 141 - Openbaring 5:8; 8:3-4
Datum: 10 maart 2021

De zes bazuinen als Gods megafoon!

Serie Openbaring
Schriftlezing: Openbaring 8:6-13 - Openbaring 9:1-21
Datum: 7 maart 2021

Waar je schat is, daar is ook je hart!

Schriftlezing: Lucas 12:13-21
Datum: 28 februari 2021

Releasing His presence

JAN-Meeting
Schriftlezing: Lucas 10:1-11; 17-20
Datum: 14 februari 2021

De kracht van gebed

Themadienst over gebed (Focus, IZB)
Schriftlezing: Lucas 10:38-42 - Lucas 11:1-13
Datum: 14 februari 2021

De menigte voor de troon en de gebeden van de gelovigen

Serie Openbaring
Schriftlezing: Openbaring 7 - Openbaring 8:1-5 - Openbaring 14:1-5
Datum: 31 januari 2021

Vissers van mensen

Bevestigingsdienst van ambtsdragers
Schriftlezing: Lucas 4:42-44 - Lucas 5:1-11
Datum: 24 januari 2021

De vier ruiters, de martelaren en de toorn van het Lam

Serie Openbaring
Schriftlezing: Openbaring 6
Datum: 17 januari 2021

De boze weerstaan!

Schriftlezing: Lucas 3:21-22 - Lucas 4:1-15
Datum: 10 januari 2021