Preken overzicht

2023

Jezus volgen – een moedige keuze?!

Belijdenisdienst Marekerk - gastbeurt
Schriftlezing: Lucas 9:1-6; 10:1-5 en 14:25-25; 18:28-30; 22:31-31;
Datum: 2 april 2023

Gedragen door het gebed van Jezus!

Biddag voor gewas en arbeid
Schriftlezing: Marcus 6:45-56 - Hebreeën 4:14-16; 7:25
Datum: 8 maart 2023

Open deuren, open harten

Zendingsdienst
Schriftlezing: Handelingen 16:4-18 - Kolossenzen 4:3-6
Datum: 5 maart 2023

Als alles donker wordt … triomf en tragiek in het leven van een gelovige

Gastbeurt
Schriftlezing: Handelingen 16:14-40 - Mattheus 26:26-30
Datum: 26 februari 2023

Niet in eigen kracht!

Gastbeurt
Schriftlezing: Filippenzen 4:10-23
Datum: 22 januari 2023

Door God gezien en getrokken!

Gastbeurt
Schriftlezing: Johannes 3:1-21
Datum: 15 januari 2023

Leven uit dankbaarheid!

Gastbeurt
Schriftlezing: Psalm 116
Datum: 15 januari 2023