Preken 2018

Als een veldbloem … op de akker van Gods trouw!

Oudejaarsdienst
Schriftlezing: Psalm 103
Datum: 31 december 2018

Ik zie jou …

Kerstnachtdienst
Schriftlezing: Lucas 1:26-38 - Lucas 1:46-56 - Lucas 2:1-10
Datum: 24 december 2018

Zwijgen in liefde: er komt … een Held!

Advent 4
Schriftlezing: Zefanja 3
Datum: 23 december 2018

Leven uit de Bron!

Advent 2; viering en dankzegging heilig Avondmaal
Schriftlezing: Jesaja 12 - Johannes 7:37-39
Datum: 9 december 2018

Er komt … een Twijgje

Advent 2; viering heilig Avondmaal
Schriftlezing: Jesaja 11:1-10
Datum: 9 december 2018

De moederbelofte: er komt … een Overwinnaar!

Advent 1; voorbereiding Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Genesis 2:8, 15-17 - Genesis 3
Datum: 2 december 2018

Eerste liefde: liefde eerst!

Serie Focus op Jezus 0.2
Schriftlezing: Openbaring 1:10-18 - Openbaring 2:1-7
Datum: 25 november 2018

Dank U wel!

Dienst verstandelijk beperkten
Schriftlezing: Lukas 17:11-19
Datum: 11 november 2018

Dank God in alles!

Dankdag
Schriftlezing: Psalm 65 - 1 Thessalonicenzen 5:12-22
Datum: 7 november 2018

Meeleven, meelijden! De gemeente als lichaam van Christus.

Dienst van dank en voorbede
Schriftlezing: 1 Korinthe 12
Datum: 4 november 2018

Het probleem van afgoden …

Serie Hosea 8
Schriftlezing: Hosea 4:17-19 - Hosea 5
Datum: 21 oktober 2018

Profetie: valse en ware; toen en nu!

Serie Nehemia (11)
Schriftlezing: Nehemia 6
Datum: 14 oktober 2018

Onopgeefbaar verbonden?!

Israëlzondag; serie Hosea 6
Schriftlezing: Hosea 3 - Hosea 11
Datum: 7 oktober 2018

Namen die spreken!

Serie Hosea 2
Schriftlezing: Hosea 1
Datum: 16 september 2018

Een laatste Woord!

Serie Hosea 1
Schriftlezing: 2 Koningen 17:6-23 - Hosea 1:1-3a
Datum: 9 september 2018

Bidden, waken en vertrouwen!

Serie Nehemia 8
Schriftlezing: Nehemia 4
Datum: 26 augustus 2018

Samen bouwen in Gods Koninkrijk!

serie Nehemia 7
Schriftlezing: Nehemia 3
Datum: 22 juli 2018

Een heftig wraakgebed!

Serie Nehemia 6
Schriftlezing: Nehemia 4
Datum: 15 juli 2018

Altijd gedoe! Over tegenstand en vertrouwen.

Serie Nehemia 5
Schriftlezing:
Datum: 1 juli 2018

Ora et labora

Serie Nehemia 4; doopdienst
Schriftlezing: Nehemia 2:1-10
Datum: 24 juni 2018

Het gebed als sleutel tot vernieuwing!

Serie Nehemia 3; viering Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Nehemia 1
Datum: 17 juni 2018

Gods trouw als basis van vernieuwing!

Serie Nehemia 2; viering Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Nehemia 1
Datum: 17 juni 2018

Verootmoediging als begin van vernieuwing!

Serie Nehemia 1; voorbereiding Heilig Avondmaal
Schriftlezing: 2 Kronieken 36:11-21 - Nehemia 1:1-4
Datum: 10 juni 2018

Als een lopend vuurtje …

Schriftlezing: Jeremia 31:31-34 - Handelingen 2:1-13, 22-24, 32-33; 4:29-31
Datum: 20 mei 2018

Geneest God vandaag nog?

Jaarthema 13
Schriftlezing: Jesaja 38
Datum: 13 mei 2018

Wachten op de Geest …

Schriftlezing: Lucas 24:36-49 - Handelingen 1:1-8
Datum: 29 april 2018

Hoe kan ik het kwade weerstaan?

Jaarthema 11
Schriftlezing: Efeze 6:10-20
Datum: 22 april 2018

Een nieuw begin!

Pasen
Schriftlezing: Marcus 15:40-16:8
Datum: 1 april 2018

Het gescheurde voorhangsel en de vrije toegang tot God!

Goede vrijdag
Schriftlezing: Marcus 15:22-41 - Efeze 2:14-18
Datum: 30 maart 2018

Één ding ontbreekt u!

Belijdenisdienst
Schriftlezing: Marcus 10:17-31
Datum: 25 maart 2018

Waarom, mijn God, waarom?

Themaplusdienst
Schriftlezing: Psalm 22
Datum: 18 maart 2018

Jezus is Gods hoeksteen!

Schriftlezing: Marcus 12:1-12
Datum: 11 maart 2018

Van extremist tot volgeling!

Schriftlezing: Handelingen 9:1-19 - Galaten 1:11-24
Datum: 25 februari 2018

Van vluchten tot vertrouwen

Serie Marcus (9)
Schriftlezing: Marcus 5:21-43
Datum: 25 februari 2018

Een open deur!

Uitzendingsdienst
Schriftlezing: Johannes 10:7-11 - Colossenzen 4:2-6
Datum: 18 februari 2018

Met ontferming bewogen!

Serie Marcus (7); dienst van dank en voorbede
Schriftlezing: Marcus 1:34-45 - Leviticus 13:45-56
Datum: 11 februari 2018

Zonde tegen de Heilige Geest

Avondmaalsdienst
Schriftlezing: Marcus 3:20-35
Datum: 28 januari 2018

Een Heiland die zich laat vinden!

Avondmaalsdienst
Schriftlezing: Marcus 1:29-39
Datum: 28 januari 2018

No langer slaves – Jezus is machtiger!

Serie Marcus (3)
Schriftlezing: Marcus 1:14-28
Datum: 21 januari 2018

De Geest als de andere Parakleet!

Jaarthema 8
Schriftlezing: Johannes 14:15-26 - Johannes 16:5-15
Datum: 14 januari 2018

Jezus is sterker!

Serie Marcus (1)
Schriftlezing: Marcus 1:1-13
Datum: 7 januari 2018