Preken 2020

2020

Eén ding dat zeker is … In wisselende tijden!

Dienst oudjaar 2020
Schriftlezing: Hebreeën 13:1-9
Datum: 31 december 2020

Trouw (zijn) wordt beloond!

Schriftlezing: Lucas 2:21-40
Datum: 27 december 2020

God dienen zonder angst

Schriftlezing: Lucas 1:57-80
Datum: 20 december 2020

Verwachting

Kerstviering ouderen
Schriftlezing: Jesaja 9:1-5 - Lucas 1:26-38; 39-45 - Lucas 2:1-7
Datum: 16 december 2020

De lofzang van Maria

Avondmaalsdienst
Schriftlezing: Lucas 1:39-56
Datum: 6 december 2020

Verzet en overgave

Avondmaalsdienst
Schriftlezing: Lucas 1:18-20 - Lucas 1:26-38
Datum: 6 december 2020

Gebed om verlossing

Advent 1; voorbereiding heilig avondmaal
Schriftlezing: Lucas 1:1-4 - Lucas 1:5-25
Datum: 29 november 2020

Verbonden aan Christus

Focusdienst (blok 6.1); bevestigingsdienst ambtsdragers
Schriftlezing: Johannes 15:1-17
Datum: 15 november 2020

Danken in tijden van corona

Dankdag voor gewas en arbeid
Schriftlezing: Filippenzen 1:1-11 - Filippenzen 4:10-20
Datum: 4 november 2020

Leven met een geheim

Themadienst seksueel misbruik
Schriftlezing: 2 Samuël 13:1-22 - Romeinen 8:31-39
Datum: 1 november 2020

De troonzaal van God

Serie: Openbaring - leven in de laatste dagen
Schriftlezing: Openbaring 4
Datum: 11 oktober 2020

Seeking His Presence

JAN-Meeting
Schriftlezing: Psalm 27:4 en 8
Datum: 11 oktober 2020

Als God een vraag is …

Doopdienst
Schriftlezing: Psalm 105:1-15 en 42-45
Datum: 20 september 2020

Jezus is Koning. Hij regeert!

Serie: Openbaring - leven in de laatste dagen
Schriftlezing: Openbaring 1
Datum: 13 september 2020

Niet in eigen kracht …

Schriftlezing: Filippenzen 4:10-23
Datum: 9 augustus 2020

‘Maak je geen zorgen, wees blij’ (BGT)

Schriftlezing: Filippenzen 4:1-9
Datum: 2 augustus 2020

Hemelburgers op aarde

Schriftlezing: Filippenzen 3:17-4:1
Datum: 26 juli 2020

De estafette van het geloof

Doopdienst
Schriftlezing: Psalm 78:1-8 - 2 Timotheus 1:3-8
Datum: 19 juli 2020

Het ultieme doel

Viering en dankzegging heilig avondmaal
Schriftlezing: Filippenzen 3:7-16
Datum: 5 juli 2020

Een kennis die alles overtreft

Avondmaalsdienst en dankzegging
Schriftlezing: Filippenzen 3:4-11
Datum: 5 juli 2020

Alleen Jezus!

Voorbereiding Avondmaal
Schriftlezing: Filippenzen 3:1-8a
Datum: 28 juni 2020

God in ons: wat een wonder!

Morgendienst
Schriftlezing: Exodus 25:1-9, 21-22 - 1 Korinthe 2:12-14; 3:16-17; 6:19-20
Datum: 14 juni 2020

Als Gods Geest ons vervult …

Eerste Pinksterdag
Schriftlezing: Ezechiël 11:17-21 - Handelingen 2:1-21
Datum: 31 mei 2020

De zuchtende schepping (over duurzaamheid en rentmeesterschap)!

Focusdienst (blok 5.3): 'Kosmos'
Schriftlezing: Genesis 1:26-28; 2:15 - Romeinen 8:18-26
Datum: 24 mei 2020

Werken aan je zaligheid (in coronatijd)!

Schriftlezing: Filippenzen 2:5-18 -
Datum: 17 mei 2020

Het voorbeeld van Jezus – de koning die dient!

Focusdienst (blok 5.2): 'Koning'
Schriftlezing: Filippenzen 1:27-2:11
Datum: 10 mei 2020

Met vrees en grote blijdschap! (Pasen vieren in tijd van corona)

Eerste Paasdag
Schriftlezing: Mattheus 28:1-10
Datum: 12 april 2020

Het kostbare kruis! (Goede Vrijdag in coronatijd)

Goede Vrijdag
Schriftlezing: Mattheus 27:33-56
Datum: 10 april 2020

Jezus die voor ons pleit!(Hebreeën 7:25)

Vesper stilleweek
Schriftlezing: Mattheus 26:31-46
Datum: 6 april 2020

Een huis van gebed en ontferming (in tijden van crisis)!

Gebedsdienst van dank en voorbede
Schriftlezing: 2 Samuël 5:6-10 - Mattheüs 21:12-17
Datum: 29 maart 2020

(6) Geloof en verkiezing: hoevast in onzekere tijden!

HC Vr. 45; NBG 16; DL 1.6,7,9
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 1
Datum: 22 maart 2020

Jezus alleen! (Bemoediging in corona-tijd)

Schriftlezing: Exodus 24:12-18 - Mattheus 17:1-13
Datum: 15 maart 2020

Vraag gerust!

Kinder biddagdienst
Schriftlezing: Lucas 11:1-13
Datum: 11 maart 2020

De twijfel van Johannes en het antwoord van Jezus!

Schriftlezing: Jesaja 61:1-4 - Mattheus 11:1-11
Datum: 16 februari 2020

(2) Geloven vandaag, van begin tot eind op God aangewezen!

Catechismus, zondag 7 (Vr. 21 en 22); zondag 25 (Vr. 65)
Schriftlezing: Genesis 15:1-6 - Romeinen 10:13-17
Datum: 9 februari 2020

Liefde en echtheid

Focusdienst (blok 4.3); viering heilig avondmaal en dankzegging
Schriftlezing: Romeinen 12:9-21
Datum: 2 februari 2020

I wil refresh you! (Jezus geeft verkwikkende rust)

Viering heilig avondmaal
Schriftlezing: Psalm 23 - Mattheus 11:25-30
Datum: 2 februari 2020

Verlangen en verwachting

Focusdienst (blok 4.2)
Schriftlezing: Psalm 84 - Lucas 2:40-52
Datum: 26 januari 2020

De terugkeer

Terugkomdienst GZB; Hervormde gemeente Woerden
Schriftlezing: Handelingen 11:19-25; 13:1-4; 14:21-28
Datum: 19 januari 2020

Samen in de naam van Jezus!

Focusdienst (blok 4.1): eenheid en verbondenheid
Schriftlezing: Efeze 4:1-16
Datum: 12 januari 2020

(1) Geloof en houvast: een troostvol fundament!

Catechismus, zondag 1
Schriftlezing: Romeinen 8:1-17
Datum: 5 januari 2020