Eén ding dat zeker is … In wisselende tijden!

Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Eén ding dat zeker is ... In wisselende tijden!
Loading
/
Schriftlezing: Hebreeën 13:1-9
Datum: 31 december 2020
Download PDF


Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Eén ding dat zeker is ... In wisselende tijden!Loading

/

1. Alles verandert om ons heen

U en jij kennen ‘Loesje’ wel denk ik. Die witte blaadjes met daarop een spreuk die tot nadenken stemt, en daaronder alsafzender ‘Loesje’. Er is ook een christelijke variant met ‘Visje’. Ik kwam de volgende uitspraak van Loesje tegen: ‘Alles verandert voortdurend en dat zal altijd wel zo blijven.’ Alles verandert voortdurend. Ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Of je nu jong bent of ouder. Er is sinds maart door het coronavirus heel veel veranderd. Het contact, de gewone omgang met elkaar, afspreken met je vrienden, school, studie en werk, ineens was alles anders. Je verjaardag, huwelijk, jubileum, ineens kregen we te maken met maatregelen en beperkingen. We moesten gaan thuiswerken,vergaderen deden we digitaal, kerkdiensten afgeschaald en online. Zoveel dat in een keer niet meer kon.

We zagen vele vormen van creativiteit en nieuwe initiatieven. Maar ook schrijnende dingen: eenzaamheid, lege plekken in een gezin, mensen die van Covid-19 heel ziek werden, geen bezoeken aan je ouders of opa en oma. De winkels moestendicht. Vakanties werden geannuleerd. Ineens waren er zorgen over je baan of bedrijf. De samenleving veranderde in een 1,5 meter samenleving. Je kunt je nog nauwelijks voorstellen, dat het vroeger anders was, als je oude films ziet of foto’s, met mensen die heel dicht bij elkaar zitten. Wat is er in korte tijd veel veranderd. En hoe zal het in 2021 gaan? Nou, één ding is wel duidelijk, veel dingen zullen anders zijn, en we moeten ons daarop maar voorbereiden.

Maar leuk is het niet. Als je jong bent of student, je bent er zo klaar mee, met dat afstand houden, en wat je allemaal niet kunt doen. Zelfs de kerstconferentie van de HGJB was online. Mooi dat dit kan, maar ook jammer. Ook als we ouder zijn. Thuis werken gaat wel, maar is geen succes. Je mist het contact met je collega’s, bij de koffieautomaat. Je graag gewoon bij mensen op bezoek willen gaan, maar je moet zo voorzichtig zijn. Gewoon niet leuk. Online de kerkdienst kijken, het kan, maar je voelt je toeschouwer. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Alles verandert om ons heen. Ik merk bij mezelf en hoor het ook van anderen, dat we verlangen naar rust, naar een ankerpunt, naar houvast. Naar dingen die zekerheid geven. Populisten grijpen daar op in: korte slogans, snelle waarheden, helderheid op korte termijn. Mensen zoeken soms houvast in hoe dingen vroeger gingen. Gewoontes en oude tradities.Opeens waarderen we dat weer.

Deze tijd van corona dwingt ons om stil te staan bij de vraag: wat geeft mijn leven nou zekerheid? Wat is mijn houvast als alles verandert?

Gemeente, jongelui, ik geloof met heel mijn hart, dat er maar één houvast is dat ons kan helpen. En dat is de persoon van Jezus. Bij alles dat verandert, blijft Hij dezelfde.

2. Alles in de Hebreeënbrief draait om Jezus

En dat is de krachtige boodschap van de Hebreeënbrief. Heel de boodschap van deze brief wordt samen gevat in dat ene vers: ‘Jezus Christus is is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid’. Vers 8 lijkt een soort losse flodder. Zo’n vuurpijl die de lucht in gaat en even iets moois laat zien. Maar nee, dit vers is geen losse flodder. Vers 8 vat de boodschap van deze brief samen. Heel deze brief is een lange preek over de persoon van Jezus. Zijn afkomst, zijn leven, zijn offer, zijn voorbede. Alles draait in deze brief om Jezus. En de boodschap in dit laatste hoofdstuk is: alles verandert, maar Jezus blijft Dezelfde.

Als iets altijd hetzelfde blijft, dan is het blijkbaar af. Als je nu naar de Nachtwacht gaat kijken, zie je precies hetzelfde schilderij als 300 jaar geleden. En als iets altijd hetzelfde blijft, dan is er geen gevaar meer dat iemand er nog iets aan verandert. Jezus is Dezelfde!

En die boodschap van vers 8 wordt nog extra onderstreept door vers 7 ervoor en vers 9 erna.

In vers 7 worden we opgeroepen om onze voorgangers in gedachten te houden. Dat zijn degenen die ons het Woord van God hebben doorgegeven. En wat is daarin de kern? Dit: Jezus Christus, en die gekruisigd. Volg hun geloof na, staat er dan. Wat is de inhoud van hun geloof geweest? Waren dat hun overtuigingen, waar ze voor stonden, hun bijbelkennis? Nee, je kunt achter vers 7 een dubbele punt kunnen zetten: de inhoud van hun geloof was ‘Jezus Christus die gisteren en heden dezelfde is.’ Geloof is altijd geloof in Jezus Christus. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Wat is mijn enige troost? Dat ik het eigendom van Christus ben.

En ook vers 9 heeft die focus. Laat je niet meeslepen door onderwijs waarin de genade van Christus niet centraal staat. Het geloof draait niet om regels, gewoontes, wat je wel of niet mag eten, maar om de genade. Dat sterkt je pas echt. Als het in de Bijbel over de genade gaat, dan kom je als vanzelf ook weer bij Jezus uit. Want Gods genade voor zondige mensen heeft in Hem een gezicht kregen. Zijn genade verandert nooit. Beide verzen onderstrepen dus de boodschap van vers 8.

3. Jezus is altijd dezelfde

Jezus is Dezelfde, gisteren, vandaag en in de toekomst. Waar moeten we dan aan denken?

Gisteren, dat duidt voor de schrijver op de periode die achter hem ligt. Hij denkt aan Jezus heilswerk. Zijn komst naar deze aarde. Zijn leven en onderwijs. Zijn sterven aan het kruis voor de verzoening van onze zonden. Zijn opstanding uit de dood. Al die heilsfeiten worden in deze brief uiteengezet. In alles overtreft Jezus de verwachtingen van het Oude Testament. De persoon die je alleen kende via brieven of van horen zeggen, is in levende lijve naar ons toegekomen: Jezus! Wie Hem heeft ontmoet, wie de genade van Jezus heeft geproefd, vergeet dat nooit meer. Je weet het nog als de dag van gisteren.

Heden, dat verwijst naar wat Jezus nu voor ons doet. Er is een vers dat er voor de schrijver uitspringt, en dat is 7:25: ‘Jezus kan volkomen redden, wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten’. Jezus zit nu aan de rechterhand van de Vader. Hij pleit, dat is: Hij doet voor ons voorbede. Dat we de verzoening aan het kruis aanvaarden. Dat we blijven volharden in het geloof. Dat we gehoorzaam zullen zijn. Hij draagt ons door het gebed. Dat is het heden van de genade. Dat doet hij 24×7 voor ons en voor zijn kerk. Is dat niet bemoedigend?

Tot in eeuwigheid, dat wil zeggen: aan Zijn heilswerk it geen houdbaarheidsdatum (zoals bij bepaalde producten wel gebeurt, soms iets uit een kerstpakket. Exclusief. Dat eet je niet gelijk op. Maar als je het vergeet, dan is de datum verstreken). Je mag er altijd een beroep op doen. En zijn gebed, daarmee gaat Hij ook door tot het einde van de tijd. Wat Hij beloofd heeft, dat Hij ons niet zal verlaten, komt Hij na, want Hij blijft dezelfde.

Gemeente, laat deze boodschap diep in uw en jouw hart doordringen. Jezus blijft Dezelfde. Op Hem kun je bouwen, ook in het nieuwe jaar. Hij verandert niet. Op zijn vergeving mogen we altijd een beroep doen. Als Hij belooft met ons te zijn, dan komt Hij die belofte na. Hij is betrouwbaar. Dat is geen fake news, maar het hart van het evangelie.

Jezus is als de Dom in Utrecht. De hoogste kerktoren van Nederland. Als de Sint Janskerk, de langste kerk van Nederland. Als de vuurtoren bij het strand van Ouddorp. Welke stormen er ook zijn, ze staan vast. Onwankelbaar. Zo is de Heere Jezus.

4. Is Jezus saai?

Gemeente, is dat niet saai. Raak je daar niet op uitgekeken, dat bij Jezus alles hetzelfde blijft? Nou nee. Dat Jezus dezelfde blijft, betekent nog niet dat wij ook dezelfde blijven. Jezus zelf verandert niet, maar als het goed is verandert Hij ons wel! Het zou niet goed zijn als alles in ons leven hetzelfde zou blijven. We mogen toch wel hopen dat de relatie met Hem, zich verdiept, dat we Hem beter leren kennen, dat we meer last krijgen van onze zonden, dat ons karakter vernieuwd wordt, dat beter zicht krijgen op onze roeping als gelovigen.

Kortom: als we echt door het geloof met Jezus verbonden zijn, ik bid dat we dat zijn, dan zal juist alles niet bij het oude blijven. Waar denkt de schrijver van deze bief aan? Nou kijk even naar de eerste verzen. Als gelovigen worden we aangespoord om de liefde en trouw van Christus zichtbaar te maken, op allerlei terreinen.

Vers 1: laat de broederliefde blijven, filadelfia. Blijf als broeders en zuster naar elkaar omzien. De liefde die we van Christus ontvangen, mogen wij naar elkaar en naar anderen doorgeven. We zijn geliefd door Christus om anderen ook lief te hebben.

Vers 2: vergeet de gastvrijheid niet, de filoxenia. Letterlijk: de liefde tot de vreemdeling. Wees gastvrij voor mensen die God op je weg plaatst en die hulp nodig hebben.

Vers 3: denk aan de gevangenen, filodesmios, de liefde voor de gevangenen. Christus wil dat we hen niet aan hun lot overlaten. Mooi dat verschillende mensen uit de gemeente bij gevangenen betrokken zijn. De schrijver denkt zeker ook aan mensen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Waar Open Doors zoveel aandacht voor vraagt. Vergeet ze niet in uw gebed, probeer op de vervolgde kerk betrokken te zijn. Wij leven in een vrij land, maar dat kan ook een keer veranderen.

Wat vraagt Jezus nog meer?

Vers 4: wees zuiver in je relaties, pleeg geen overspel. Jezus wil dat zijn kerk zich daarin onderscheidt, dat ze op het terrein van relaties en seksualiteit zuiver is en voorbeeldig leeft.

Vers 5: laat je niet beheersen door geld. Letterlijk: wees niet liefhebbers van geld, maar wees tevreden met wat je hebt. Ook daarin onderscheidenen we ons als christenen. Dat ons leven niet in het teken staat van meer en groter en verder en sneller. Maar dat we ons in het omgaan met geld en goed laten leiden en bijsturen door Gods Geest. Dat God mag beschikken over wat ik heb en wat ik met mijn geld doe.

Vijf aansporingen die Christus ons geeft. Hij blijft Dezelfde, in wie Hij voor ons is, maar ook dezelfde in wat Hij van ons vraagt, om op al die terreinen vanuit Zijn liefde te leven, trouw te zijn en vrijgevig. Dat is wat Jezus van ons vraagt, elke dag, en ook in het nieuwe jaar. Wat zou het mooi zijn als we op al deze terreinen, persoonlijk en als gemeente zouden groeien. Om in deze corona-tijd, in de stad, in ons netwerk, in de buurt, op het werk, in je vriendengroep, de liefde van Christus heel concreet zichtbaar te maken. En daarin trouw te zijn.

De laatste dagen was de stad Pompei weer even in het nieuws. Er was een restaurant gevonden. U weet dat deze stad door de uitbarsting van de Vesuvius verwoest is. In een van de opgravingen werd ook een romeinse wachtpost gevonden. Hij stond bij de poort van de stad met wapenrusting nog aan. Toen de aarde beefde en de as de stad bedekte, bleef hij op zijn post. Trouw tot het einde. Een christen doet dat ook. Totdat Jezus komt.

5. Niet gemakkelijk misschien, wel mogelijk

Is dat een makkelijke roeping? Nee, dat is het niet. Zeker niet in deze tijd. We hebben misschien onze handen wel vol met overleven, met alles in ons gezin of op het werk draaiende te houden. Veel energie blijft er dan niet over. Je bent blij als je weer wat toekomt aan school of je studie. Je staat er misschien alleen voor. Nou ja, zo zijn er wel misschien meer dingen te noemen.

Maar weet je, Jezus wist dat deze opdracht niet gemakkelijk was. Daarom staat er in dit bijbelgedeelte ook een heel krachtige belofte. De schrijver noemt de bemoediging die Jozua kreeg. Aan het begin van een nieuwe taak, zei God tegen hem: ‘Ik zal u beslist niet loslaten en U beslist niet verlaten.’ Wat is dat een krachtig woord, voor een nieuwe fase, en ook voor een nieuw jaar. En de schrijver vervolgt: ‘daarom zeggen wij met goede moed: ‘de Heere is voor mij een Helper. Ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?’.

Gemeente neem deze belofte mee het nieuwe jaar is. We hoeven niet te vrezen, want Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, ja tot in eeuwigheid. Amen.