Preken 2019

Heil te midden van onheil …

Schriftlezing: Mattheus 2
Datum: 29 december 2019

Kerst: het wonder van Bethlehem!

Kerstfeest 2019
Schriftlezing: Lucas 2:1-20
Datum: 25 december 2019

God belooft … vergeving!

Doopdienst; derde zondag van Advent
Schriftlezing: Micha 7:1-20
Datum: 15 december 2019

Het refrein van … Advent

Schriftlezing: Psalm 80 - Johannes 10:11-16
Datum: 1 december 2019

De God van Jakob is trouw!

Eeuwigheidszondag; laatste zondag kerkelijk jaar; herdenking van overledenen
Schriftlezing: Psalm 146 - Lucas 15:4-8
Datum: 24 november 2019

Als Christus voor de ander zijn!

Focusdienst (blok 3.4)
Schriftlezing: Lucas 10:25-37
Datum: 10 november 2019

Het evangelie als de kracht van God!

Reformatie 2019
Schriftlezing: Romeinen 1:1-17
Datum: 3 november 2019

In Christus gekend en bemind!

Doopdienst
Schriftlezing: Psalm 139
Datum: 27 oktober 2019

Leven uit dankbaarheid!

Avondmaalsdienst en dankzegging; Catechismus zondag 1, vraag 2
Schriftlezing: Psalm 116
Datum: 13 oktober 2019

Gods goedheid proeven!

Avondmaalsdienst
Schriftlezing: Psalm 34
Datum: 13 oktober 2019

Heimwee naar God!

Voorbereiding Avondmaal; Israëlzondag
Schriftlezing: Psalm 42
Datum: 6 oktober 2019

De schat in aarden kruiken: over kracht en kwetsbaarheid

Themaplusdienst
Schriftlezing: 2 Korinthe 4:5-13 - 2 Korinthe 5:1-6
Datum: 29 september 2019

Waar God je roept …

Serie Focus op Jezus 3.1
Schriftlezing: Jeremia 29:1-14 - 1 Petrus 2:9-12
Datum: 22 september 2019

Overvloedige genade

Bevestingsdienst van ambtsdragers
Schriftlezing: Numeri 20:1-13
Datum: 15 september 2019

Kerk in de stad (3)

Schriftlezing: Handelingen 11:27-30; 12:1-2, 24-25 - Handelingen 13:1,3, 42-47; 14:26-28 -
Datum: 8 september 2019

Als je ten einde raad bent …

Schriftlezing: 2 Kronieken 20:1-30 - Mattheus 18:19-20
Datum: 1 september 2019

Kerk in de stad (2)

Serie over kerk in Antiochië
Schriftlezing: Handelingen 11:11-30
Datum: 28 juli 2019

Kerk in de stad (1)

Serie over kerk in Antiochië
Schriftlezing: Handelingen 11:11-30
Datum: 14 juli 2019

Ben je een Berea-christen?

overstapdienst (basisschool - voortgezet onderwijs)
Schriftlezing: Handelingen 9:10-22 - Handelingen 17:1-14
Datum: 7 juli 2019

Een nieuw verbond!

Leerdienst over Pinksteren
Schriftlezing: Jesaja 59:19-21 - Ezechiël 36:24-28 - Marcus 14:22-26 - Hebreeën 8:6-13
Datum: 9 juni 2019

De kracht van Jezus!

Serie Focus op Jezus 2.4
Schriftlezing: Psalm 62 - Handelingen 1:1-14
Datum: 2 juni 2019

Jezus is koning, breng hulde, geef Hem eer!

Hemelvaartsdienst
Schriftlezing: Lucas 24:50-53 - Hebreeën 1:1-3; 2:1-10
Datum: 30 mei 2019

Als de storm losbarst …

Leven uit de opstanding 3
Schriftlezing: Jona 1:1-6, 14-16 - Marcus 4:35-41
Datum: 26 mei 2019

Levend met Christus, om …

Leven uit de opstanding 2
Schriftlezing: Efeze 2:1-10 - Romeinen 6:1-14
Datum: 19 mei 2019

Nooit tevergeefs!

Leven uit de opstanding 1
Schriftlezing: 1 Korinthe 15:1-20, 55-58 - Psalm 119:97-112
Datum: 12 mei 2019

De stem van Jezus!

Serie Focus op Jezus 2.1; bevestigingsdienst ambtsdragers
Schriftlezing: Johannes 21:1-14
Datum: 28 april 2019

De verborgen aanwezigheid van Jezus

Serie Focus op Jezus 2.2
Schriftlezing: Lucas 24:13-35
Datum: 21 april 2019

Zie, deze mens is onze Koning!

Witte donderdag; avondmaalsdienst
Schriftlezing: Johannes 19:1-16
Datum: 18 april 2019

Ontkenning

Vesper
Schriftlezing: Johannes 18:15-27
Datum: 16 april 2019

Ik bid voor je! (Het gebed van Jezus voor zijn discipelen)

belijdenisdienst
Schriftlezing: Johannes 17:1-19
Datum: 14 april 2019

De Geest, vrijmoedigheid en het Woord!

Schriftlezing: Psalm 2 - Handelingen 4:13-31
Datum: 17 maart 2019

Gebedsonderwijs van Jezus!

biddag voor gewas en arbeid
Schriftlezing: Hebreeën 4:14-16; 5:7-9 - Lucas 11:1-13
Datum: 13 maart 2019

Jezus aanraken!

Serie Focus op Jezus 1.4; dienst van dank en voorbede
Schriftlezing: Lucas 8:43-48
Datum: 10 maart 2019

Door genade opgericht en …?

Schriftlezing: Johannes 5:1-18
Datum: 3 maart 2019

Nooit meer dezelfde!

Schriftlezing: Johannes 4
Datum: 10 februari 2019

Opnieuw geboren worden!

Serie Focus op Jezus 1.2; doopdienst
Schriftlezing: Psalm 139:1-6, 13-18 - Johannes 3:1-17
Datum: 27 januari 2019

Kom en zie! Over aanstekelijke christenen…

Serie Focus op Jezus 1.1
Schriftlezing: Johannes 1:35-51
Datum: 6 januari 2019

Ook Hanna was er: kerk-zijn in 2019!

Nieuwjaarsdienst
Schriftlezing: Psalm 92:1-6, 13-16 - Lucas 2:21-39
Datum: 1 januari 2019