Jezus aanraken!

Schriftlezing: Lucas 8:43-48
Datum: 10 maart 2019
Download PDF


1. Ten einde raad – page 1

(de vrouw is ten einde raad en zoekt hulp)

Ze is helemaal ten einde raad. Twaalf jaar lang duurt haar situatie al voort. Ze heeft van alles al geprobeerd. Mensen hebben haar zoveel adviezen gegeven. Bepaalde kruiden die ze moest innemen. Een drankje met een recept uit grootmoedertijd. Ze is naar Anatot geweest. Daar woont een beroemde rabbi, van wie ze zeggen dat hij mensen kan genezen. Er waren veel mensen rond zijn woning te vinden. Van alle kanten gekomen. Ze moest er flink voor betalen, maar ze had er voor over. Als haar kwaal maar genezen kon worden. Ondanks de geruststellende woorden van de rabbi, is haar situatie niet verbeterd. Ze had ook andere artsen opgezocht. Verspreid over het land. Ja, ze had zelfs een hele lange reis gemaakt naar Tyrus en Sidon, helemaal in het Noorden. Daar was een heiligdom van de godin Astarte. Van wie men zei dat ze je kon genezen. Als je offers bracht en bepaalde gebeden uitsprak. De reis had haar een fortuin gekost, maar nee, er was helemaal niets veranderd.

Ze was zelf naar het graf van Elisa geweest. De grote profeet, van wie bekend stond, dat hij wonderen kon doen. In de oude boeken stond, dat een man die overleden was, het lichaam van de profeet aanraakte en weer tot leven kwam. Misschien zouden zijn krachten nog steeds werken. Bij het graf heeft ze lange tijd gezeten. Er zelfs een steen bij gelegd, als aandenken en als teken van haar gebed. Ze kon haar tranen niet bedwingen. Haar ziekte legde haar zoveel beperkingen op.

12 jaar lang had ze last van bloedvloeiingen. Ze was voortdurend ongesteld. Dat is wat geweest. Die vrouw moet zo moe geweest zijn. Zo weinig energie gehad hebben. Misschien 1 uurtje in de morgen en 1 uurtje in de middag iets doen, en verder uitgeput op de bank hangen. Haar sociale leven stond op een laag pitje. Want volgens Leviticus 15 was ze onrein. Had bed was onrein. Haar kleding was onrein. Ze mocht de tempel in Jeruzalem niet bezoeken. Stel je voor dat ze iemand zou aanraken, die daar was voor gebed, iemand die zich ritueel gereinigd had. Dat zou God haar nooit vergeven. Dat mocht niet.

Door haar onreinheid moest ze op zichzelf wonen. Ze kon geen relatie aangaan met een man. Een huwelijk was niet voor haar weggelegd. Ze was onvruchtbaar. De kinderwens kon ze wel vergeten. Heel haar leven draaide om het niet kunnen. Dit kan ik niet. Dat mag ik niet. Haar identiteit viel samen met haar probleem. Ik ben een vrouw die bloed vloeit. Dat is mijn leven. Dat is mijn bestemming. Al twaalf jaar lang.

Zou God zijn genade vergeten; nooit meer van ontferming weten?

Ze had de laatste tijd wel bijzondere verhalen gehoord over een rabbi uit Nazareth. Jezus heette Hij. Sommigen zeiden dat Hij de Messias was, gekomen om Israël te verlossen. Ze wist, dat als de Messias kwam, er ook genezing en vergeving en heling zou zijn. Hij zou alle dingen nieuw maken. Zou ze hem toch niet een keer opzoeken? Als Hij de Messias was, dan wist Hij toch wel raad met haar lijden? Zal ik het dan toch nog een keer proberen? ‘Als ik slechts zijn mantel aanraak, zal ik behouden worden’. Dan zal alles anders worden in mijn leven.

Gemeente, zo tekent Lukas deze vrouw. Niemand had haar kunnen helpen. Ze is ten einde raad. Wat een hindernissen moet ze nemen om bij Jezus te komen. Kan ze wel onder de schare komen? Zal ze anderen niet verontreinigen? En als ze Jezus aanraakt, wat zullen de gevolgen voor Hem zijn? Zal Hij dan ook niet onrein worden? Zal God haar dan niet straffen? Wat zullen de mensen wel niet van haar zeggen, als zenaar Jezus toe gaat? Desondanks gaat ze. Slechts één keer wil ze Jezus’ klederen aanraken. Wat heeft ze tenslotte teverliezen?!

2. Wachten om hulp te vragen – page 2

(Mensen wachten soms lang om hulp aan Jezus te vragen)

Gemeente, er zitten in deze geschiedenis allerlei dingen die we misschien wel kunnen herkennen. Ik noem er een paar.

a. Jezus is omringd door allerlei mensen, die met Hem meelopen, die in Zijn nabijheid zijn, maar slechts één vrouw raakt Hem in geloof aan. Zo kan het zijn. Je kunt met Jezus zijn opgevoed, van jongst af aan heb je over Hem gehoord, je hebt een vriendengroep van de kerk, je gaat naar de kerk, je spreekt over over Hem, je bewondert Hem, je doet mee aan bijbelstudies over Jezus en toch heb je Hem nooit echt aangeraakt. Je blijft op een afstand. Lucas vertelt dit om ons aan te sporen de stap naar de Here Jezus in geloof te zetten. Met alles wat er in je hart leeft of in je leven speelt.

b. De vrouw is aan het einde van haar latijn. Ze heeft alles al geprobeerd en als laatste redmiddel gaat ze naar Jezus toe. Zo kun je ook in het leven staan. Je hebt van alles geprobeerd, tot en met alternatieve genezers toe. Je leeft je leven, maar voor de momenten dat je het echt niet meer zelf kunt, heb je je geloof nog. Zou je God nog bij je leven kunnen betrekken. Geloof als een soort verzekeringspolis voor ongevallen. Maar de Here Jezus wil graag betrokken zijn op elk moment van ons leven. Niet pas als wij het niet meer kunnen.

Ja dat schuurt natuurlijk wel. Zo zitten we niet in elkaar. Zo zijn we niet opgevoed. Een van de eerste zinnetjes die ik als klein kind kon spreken, was: ‘ikke zelf doen’. Zelf je problemen op te lossen. Dat is op zich niet verkeerd, maar laat God er vanaf het begin niet buiten. Overgave, afhankelijk zijn, dat schuurt. Velen willen dat niet. Ik herinner me nog altijd de aangrijpende woorden van Theo van Gogh (de filmmaker die in 2004 vermoord werd). In een interview zei hij: ‘Ik hoop wel dat ik in mijn eentje sterf, omdat het mij heel beschamend lijkt als ik mij, in mijn laatste vijf minuten, alsnog op God zou gaan beroepen. Die afgang wil ik niet meemaken’.

Dat zijn heftige woorden. Ze geven in ieder geval iets aan dat juist het punt van overgave aan God, de erkenning dat we hulp nodig hebben, kwetsbaar zijn, ons vaak zoveel moeite kost. Ook deze vrouw uit Lucas 8 had alles al geprobeerd.

c. Wij mensen zijn vaak net als de discipelen. Op die dag toen ze in de boot midden in de storm op het meer waren. Jezus lag te slapen. Het water sloeg over de rand van de boot. De boot werd steeds voller en dreigde te zinken. En op het allerlaatste moment, maken ze Jezus wakker. Herken je dat in je eigen leven? Ikke zelf doen… God als laatste redmiddel. Maar hoe dan ook, ook al is het als laatste redmiddel, de vrouw gaat naar Jezus toe en raakt Hem aan. Dat is wat voor de Heere telt.

3. De genade van Jezus – Page 3

(Jezus redt de wanhopige vrouw en leert wat geloven is)

Dat zien we in de reactie van Jezus. Als de vrouw de zoom van Zijn kleed aanraakt, gaat er kracht van Hem uit en wordt ze genezen. Een bijzonder moment voor deze vrouw. God is niet in de hoge hemel gebleven, maar is mens geworden. In Christus is God benaderbaar, kun je hem aanraken. Deze vrouw met de moed der wanhoop raakt Jezus aan. Wat doet Jezus? Drie dingen.

a. Jezus blijft stil staan.

Hij neemt alle tijd voor deze vrouw. Moet je voorstellen. Net is Jaïrus bij Hem geweest. Zijn dochter ligt op sterven. Als er iets urgenter is dan dat toch wel. Maar nee, ook deze vrouw kan op Zijn aandacht rekenen. Ze heeft Hem tenminste aangeraakt. Met schroom. Van achteren, maar toch! Jezus staat stil en draait zich om. De vrouw krijgt alle aandacht van Jezus. Waarom? Ik denk dat Jezus duidelijk maakt, dat bij Hem iedereen welkom is. In Christus laat God zich door ons storen. Of je een hooggeplaatste bent als Jaïrus. Een leider van de synagoge. Een man van aanzien en status. Of zoals deze vrouw, buitengesloten, eenzaam en zonder hoop en middelen. Gods hart gaat naar ieder mensenkind uit. Wie je ook bent, wat je verleden of je nood ook is.

Wie Hem aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot. En het tweede.

b. Jezus is haar genadig.

Wat zegt Jezus tegen haar? Uw geloof heeft u behouden? Uw geloof. Dat is opmerkelijk. Het lijkt eerder een magische handeling die deze vrouw doet. Het aanraken van de kleren en dan genezen. Dat is toch geen geloof. Dat is eerder bijgeloof. Nou nee, toch niet. Want wat doet deze vrouw? Ze raakt niet zomaar de mantel van Jezus aan. Ze raakt de zoom van zijn mantel aan. De zoom waaraan de kleine kwastjes hangen. Zoals nog steeds het geval is bij orthodoxe joodse mannen. Zij dragen een talliet. Een gebedsmantel. Onder hun overhemd, waarbij de kwastjes eruit komen. Ook de Here Jezus heeft zo’n gebedsmantel gedragen, met op de hoeken 4 kwastjes. Tsietsiet in het hebreeuws.

Wat doet deze vrouw dus? Ze raakt de kwasten aan van de mantel van Jezus. Ze herinnert Hem aan zijn roeping. Want waarvoor was Jezus gekomen? Hij was gekomen om de Wet van God te vervullen. Hij is de Messias die gekomen is om mensen te redden, door verzoening te doen voor hun zonden. Hij is gekomen om mensen te bevrijden uit de macht van de duisternis en dood. Dat was Zijn roeping. Daarvoor was Hij gekomen. De vrouw herinnert Jezus aan Zijn heilswerk. De Heiland die mensen heel maakt. Juist omdat Jezus de geboden vervult, is er voor deze vrouw behoud mogelijk. En zij ontvangt het geschenk van haar leven. Er staat niet dat Jezus haar geneest; er staat dat zij behouden wordt. Ze ontvangt niet alleen genezing van haar kwaal, maar ook de band met God wordt weer hersteld of opnieuw gelegd. Uw geloof heeft u behouden!

Wat zal Jezus hier met geloof bedoelen? Ik denk, dat dit geloof is in zijn meest basale vorm: een toevlucht-nemend geloof, dat is: met je concrete nood naar de Here Jezus gaan en Hem herinneren aan Zijn roeping. Wie dat doet wordt niet beschaamd. Nee, niet dat je altijd krijgt waar je om vraagt, God kan wonderen doen, zeker, maar dat zijn altijd tekenen, er is ook veel gebrokenheid die blijft, maar één ding zal God altijd doen: dat zit in het woordje ‘behouden’, Hij versterkt de band met Hem. Zodat je voor tijd én eeuwigheid bij Hem geborgen bent. En dan nog iets.

c. Jezus laat haar getuigen.

De genade van de Here Jezus is ook nog op een andere manier zichtbaar. De vrouw wil even onopvallend gaan als ze gekomen is. Ze wil weer verder in de anonimiteit. Contact mijden. Niet op de voorgrond staan. Zoals ze dat al 12 jaar had gedaan. Maar nee, dat staat Jezus niet toe. Ze kan en mag van Hem niet onopgemerkt blijven. Wie heeft Mij aangeraakt? Ja, dan kan ze het niet langer ontkennen. Ze komt, met schroom, en valt voor Jezus op de knieën, en voor het hele volk, voor alle mensen daar, vertelt ze haar het verhaal van haar leven. Van twaalf jaar onvruchtbaarheid, onreinheid, nergens heil vinden, van haar gang naar Jezus, het beroep doen op Zijn roeping. Wat zal dat een indruk gemaakt hebben op de mensen. Een doorleefd getuigenis. Daar gaat veel van uit. Jezus wil dat mensen getuigen van wat God in hun leven gedaan heeft. Niet om zelf in het middelpunt te staan, maar om te laten zien, dat God niet veranderd is. Om het uit onze mond te horen: Ik heb de Heere lief, want Hij hoort mijn stem! In eenvoudige woorden vertellen wat God voor je gedaan heeft. Straks mag NN dat in het midden van de gemeente doen. Net als deze vrouw hier.

Let nog even op de woorden die Jezus tegen haar spreekt. Dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Dochter, zegt Jezus tegen haar. Niet vrouw, maar dochter. Daarmee breekt Hij gelijk de spanning. Ze is niet langer buitengesloten meer. Ze is een dochter van Sion. Ze mag het huis van God weer bezoeken. Ze mag weer onder de mensen komen. Ze mag in vrede heen gaan.

In de ontmoeting is een wonder gebeurd. Jezus heeft al haar onreinheid op Zich genomen. Haar verleden. Haar keuzes. Haar wanhoop. Haar zonden en haar wonden. Daarvoor is Hij gekomen. Ze heeft Hem aangeraakt. Hem herinnert aan Zijn Messiaanse roeping. Nu mag ze delen in de vrede, die Hij voor haar verworven heeft. Zij werd sterk, omdat er kracht van Jezus uitging. Zo heeft Hij haar gered.

4. De genade van Jezus voor ons – Page 4

(Jezus redt wie in geloof tot Hem komt)

Gemeente, wat nemen we vanmorgen mee. In ieder geval toch wel dit, dat wie je ook bent, wat er in je leven ook speelt, je welkom bent bij de Here Jezus. Je mag naar Hem toegaan, met dat wat je bezwaart. Hij al u niet afwijzen. Geen probleem is te groot, geen zonde te diep, geen verslaving te sterk, of de Here Jezus weet raad. Ook het meest basale geloof: je toevlucht zoeken bij Hem, met lege handen misschien, is voor Hem genoeg. Niemand is te onrein, te slecht, te zondig of te ongelovig.

Want het evangelie is juist, dat Jezus naar Golgotha gegaan is, om al deze dingen te dragen: de zonden en de onreinheid. Daar is Hij tot zonde gemaakt, om ons in de vrijspraak te laten delen. Jezus is zwak geworden, om ons met Zijn kracht te vervullen.

Wat is nodig? Dat wij in Hem geloven. Dat is, dat wij net als deze vrouw: voor Hem op de knieën gaan, voor het eerst en steeds weer opnieuw, en zo ons hart voor Hem openen: Heer, dit is mijn leven, dit is wat ik gedaan heb, dit zijn mijn zonden, dit is mijn verlangen.

Een open hart, dat is kwetsbaar durven zijn. Dat gaat ons vaak niet gemakkelijk af. Maar hoe meer we het leren, met hulp van de Heilige Geest hoe rijker ons leven erdoor zal worden. Geloven, dat is Jezus herinneren aan Zijn roeping, in geloof de zoom van zijn kleed, de kwastjes aanraken, Heer, u weet hier toch raad mee. U bent toch ook voor Mij gekomen?! Heer, ontferm u.

Soms moet je heel wat obstakels overwinnen. Dat is ook zo als het om gebed gaat. Of om voorbede. Maar wat heb je eigenlijk te verliezen? Waarom zou je deze keer de stap niet zetten? Misschien niet om voor jezelf gebed te vragen, maar voor een ander. Waarom ook niet?!

De ontmoeting van Jezus met deze vrouw is door de evangelist Lucas opgetekend. U weet dat Lucas arts was. Ik denk dat hij zijn oude beroep nooit heeft opgegeven. Hij is alleen van medicijnen veranderd. In plaats van dat hij kruiden en specerijen voorschrijft, hete kompressen en bedrust, vertelt hij nu verhalen die levens van mensen veranderen en die hoop geven. In plaats van pillen en drankjes, heeft hij woorden van Jezus in zijn dokterstas, worden als: ‘heb goede moed’, ‘uw geloof heeft u behouden’, ‘huil niet langer’, ‘wees niet bevreesd’, ‘uw zonden zijn vergeven’, ‘sta op en wandel’. Zijn medicijnen zijn de woorden van Jezus. Die tot op de dag van vandaag, levens van mensen veranderen.

Wie met de nood van zijn leven naar Jezus gaat, zal uit Zijn mond horen: dochter, zoon, heb goede moed, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Amen.