Preken 2014

Moed voor het nieuwe jaar!

Oudejaarsdienst
Schriftlezing: Psalm 138
Datum: 31 december 2014

God (ver)schijnt in het donker!

Advent
Schriftlezing: Jesaja 9:1-6 - Lucas 1:67-79
Datum: 21 december 2014

De mus en het altaar!

Avondmaalsdienst
Schriftlezing: Psalm 84
Datum: 14 december 2014

Gelukkig de mens die leeft met God!

Avondmaalsdienst
Schriftlezing: Psalm 84 - 2 Korinthe 6:14-7:1
Datum: 14 december 2014

Gegronde verwachting!

Advent
Schriftlezing: Micha 7:18-20 - Psalm 130 - Lukas 2:25, 37-38
Datum: 7 december 2014

Laat ons de rustdag wijden (aan Jezus onze Heer)!

Serie tien geboden; Catechismus, zondag 38
Schriftlezing: Exodus 20:8-11 - Lucas 13:10-17 - Kolossenzen 2:16-17
Datum: 30 november 2014

Een kostbare Naam!

Serie tien geboden; Catechismus, zondag 36
Schriftlezing: Exodus 20:7 - Psalmen 86:8-13 - Handelingen 11:19-26
Datum: 16 november 2014

Jezus de ‘Selfie’ van God!

Serie tien geboden; Catechismus, zondag 35
Schriftlezing: Exodus 20:4-6 - Kolossenzen 1:12-23
Datum: 9 november 2014

Genoeg om te delen!

Dankdag voor kinderen
Schriftlezing: Johannes 6, 1-15
Datum: 5 november 2014

Gods leiding in ons leven

Schriftlezing: Psalm 25 - Johannes 14:15-17 - Johannes 16:13-14
Datum: 2 november 2014

Verbond voor heel het leven!

Schriftlezing: Exodus 24 - Hebreeën 9:11-14
Datum: 19 oktober 2014

Gebod of Woord van leven?

Serie tien geboden; Catechismus, zondag 34
Schriftlezing: Exodus 19
Datum: 5 oktober 2014

Meer dan genoeg: lessen voor een nieuw seizoen!

Startzondag
Schriftlezing: Exodus 16 - Mattheüs 4:1-4
Datum: 14 september 2014

Niemand anders dan Jezus Christus en die gekruisigd!

Intrededienst in Gouda
Schriftlezing: Handelingen 17:15-34 - 1 Korinthe 2:1-5
Datum: 7 september 2014