Media

Interview EO-Visie – Pinksteren 2023

In het pinksternummer van het televisieblad Visie van de EO is een Interview met mij opgenomen over mijn persoonlijke ervaringen met de Heilige Geest. In het gesprek met Pieter-Jan Rodenburg komen zeven lessen langs die ik in de afgelopen jaren heb geleerd.

College-tour HGJB over de Heilige Geest

Mijn leven is echt veranderd door de ontdekking dat de Heilige Geest in mij woont. De gever van alle gaven woont in mij! Waar ik ben, is de Geest ook aanwezig. Alles wat ik nodig heb om Jezus te volgen en uit te stappen in geloof, heb ik al ontvangen. Ik wist niet dat ik zo rijk was!
Als je aan iemand vraagt wat de kern van het geloof is, dan is vaak het antwoord: dat mijn zonden zijn vergeven en dat ik in de hemel mag komen. Dat is inderdaad geweldig! Maar … er is zoveel meer! De Bijbel zegt dat door de Heilige Geest de hemel in jou komt en dat je daar nu al uit mag leven. Dat maakt geloven tot aan avontuur. Ik mag de hemel (God, Jezus) vertegenwoordigen naar de mensen om mij heen (leesbare brief, geur van Jezus verspreiden). Gods Geest die in mij woont, rust mij toe en helpt mij om hemels te leven. Dat is: leven onder invloed van Jezus. Waar ik ben, is Hij ook te vinden. Wat zullen mensen zien als ze mij als christen ontmoeten?
In deze college-tour deel ik met de jongeren van de Kerstconferentie wat ik zoal geleerd heb in mijn wandel met Jezus en de Geest.

Interview over de Heilige Geest

Geestelijke Vernieuwing: Evangelisch Werkverband en There is More

Op de achtergrond ben ik als predikant betrokken bij de beweging van het EW die geestelijke vernieuwing zoekt in de Protestantse Kerk in Nederland. Via artikelen, workshops en lezing probeer ik mijn bijdrage te leveren. Hier een aanbeveling en een terugblik van de conferentie ThereisMore 2016. In Augustus 2018 schreef ik voor de nieuwsbrief een artikel over wat ik als de missie van de kerk zie: Ambassadeurs of toeristen.

Van 18-20 oktober 2018 werd door het Evangelisch Werkverband voor de derde keer (eerder in 2016 en 2017) de conferentie Thereismore gehouden. De conferentie wil dienstbaar zijn aan de vernieuwing van de kerk in Nederland (en daarbuiten).

De beweging van Thereismore is gestart vanuit een diep besef dat we in Nederland meer van de Heilige Geest nodig hebben. De conferenties zijn bedoeld om mensen toe te rusten en te helpen de zalving, kracht en gaven van de Heilige Geest te ontvangen dan wel te activeren.

Ik steun deze beweging van vernieuwing van harte. De kerk heeft oefenplekken nodig waar we de gaven van Gods Geest leren gebruiken en waar we toegerust worden om Jezus te volgen en mensen te dienen. Waar de Heilige Geest werkt, daar ontdekken we het meer. Het kan uit allerlei dingen bestaan: meer liefde voor God, meer liefde voor mensen, meer kracht, meer zalving, meer vreugde, meer hart voor het verlorene, meer openbaring van God met het oog op de noden van anderen, meer gevoeligheid in je geweten, meer geloof in het gebed, meer bekeringen, meer gaven, meer genezingen, meer bevrijdingen, meer gemeenten die gesticht worden en meer van het cultuur-transformerende zuurdesem van het Koninkrijk.

Op de conferentie van Oktober 2018 sprak ik over hoe we als gelovigen kunnen delen in de zalving van Jezus Christus. Hieronder het schema dat ik als uitgangspunt nam. De lezing is terug te luisteren onder de volgende links. Thema: delen in de zalving van Jezus Christus:

Deel 1

Deel 2

Deel 3

 

‘Ik Zou Wel Eens Willen Weten’ (EO)

In het programma  ‘Ik Zou Wel Eens Willen Weten’ van de EO bespreekt Tjitske Volkerink pastorale vragen met een predikant. Elke zondag rond 21.30 uur te beluisteren in De Muzikale Fruitmand. Sinds enige tijd doe ik mee met het vaste panel.
Een van de uitzendingen die veel indruk op mij en anderen heeft gemaakt, is het gesprek met Tjitske Volkerink waarin we ingaan op bezwaren die leven rond de viering van het Heilig Avondmaal en kijken naar wat de Schrift daarover zegt: Moeite met het Heilig Avondmaal.

Machseh – pastoraat van heling en vernieuwing 

Er blijkt bij predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden een toenemende behoefte aan bezinning en toerusting op het terrein van heling en vernieuwing en specifiekere vormen van pastoraat waarin de Heilige Geest een belangrijke rol speelt. Samen met een aantal collega-predikanten hebben we het  initiatief genomen tot deze website, een digitale ontmoetingsplek voor onderlinge uitwisseling, wederzijdse toerusting en geestelijke bemoediging van/voor predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden om (ook) op dit terrein op een goede en zorgvuldige wijze leiding te kunnen geven aan de gemeente.
Zie hierover: ND 11 febr 2017.

Christelijk informatie platform (CIP.nl)

In deze bijdrage staan vijf uitspraken van mij over de Heilige Geest, die afkomstig zijn uit een interview dat in het Nederlands Dagblad is gepubliceerd. Dit interview is in deze krant op 11 februari 2017 gepubliceerd: in de kerk moet ruimte zijn voor de Heilige Geest.

In dit artikel vertel ik over een thema waar ik veel mee bezig bent: luisterend bidden. Voor het Evangelisch Werkverband gaf ik recent een workshop over het thema: Luisteren naar de stem van God.

Op de conferentie van het Evangelisch Werkverband ‘Leven, luisteren en spreken door de Geest’ voor predikanten, theologiestudenten en kerkelijk werkers, sprak ik over mijn eigen ontdekkingstocht in het ‘landschap’ van de Geest. In Chili leerde ik Gods stem verstaan.

In dit artikel gaat het over de realiteit van geestelijke strijd en noem ik enkele lessen die ik afgaande weg heb geleerd: Geestelijke strijd.

In Oktober 2013 promoveerde ik op de rol van geesten en demonen in Psalm 91. Dit artikel is naar aanleiding van mijn onderzoek geschreven: Psalm 91 en demonen.