Volkomen overgave …

Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Volkomen overgave ...
/

Bijbel: Lucas 1:26-38; 2e Advent; viering en dankzegging heilig Avondmaal Lees verder →

Licht op Golgotha

Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Licht op Golgotha
/

Bijbel: Marcus 15:32-39; paasviering ouderen Sint Jansgemeente Lees verder →

Als reukwerk voor God

Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Als reukwerk voor God
/

Bijbel: Psalm 141; Openbaring 5:8; 8:3-4; biddag voor gewas en arbeid Lees verder →

Alleen Jezus!

Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Alleen Jezus!
/

Bijbel: Filippenzen 3:1-8a; voorbereiding Heilig Avondmaal Lees verder →