De lofzang zingen …

Met betoon van Geest en kracht
De lofzang zingen ...
Loading
/
Schriftlezing: Marcus 14:12-26
Datum: 14 april 2022
Download PDF


Met betoon van Geest en kracht
De lofzang zingen ...Loading

/

1. Een nieuwe toekomst geopend

Het was een bijzonder gebeuren afgelopen dinsdag. Toen koning Willem Alexander bij ons in de kerk op bezoek was. De Koning die kwam om de tentoonstelling en de viering van 750 jaar Gouda te openen. Bijzonder om mee te maken. Nu de tentoonstelling officieel geopend is, kan iedereen deze gaan bekijken en meedoen aan de festiviteiten.

Ik moest hieraan aandenken bij het maken van de preek. Jezus zit aan tafel met zijn leerlingen. Hij viert de paasmaaltijdmet hen. En tijdens de maaltijd, spreekt Hij over het nieuwe testament, over het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond wordt door Jezus officieel geopend. Door Zijn dood kan iedereen die dat wil (die gelooft) dat nieuwe verbond binnengaan, en erin delen. De toegang is vrij, omdat Jezus de prijs heeft betaald.

Tijdens de paasmaaltijd gebeuren er dus wonderlijke dingen. Wat een gewone viering leek, krijgt door de woorden van Jezus opeens een heel andere en nog diepere betekenis.

2. Jezus zingt de lofzang

Als ze samen de paasmaaltijd hebben genuttigd, zingt Jezus met zijn leerlingen de lofzang. Dat is best opmerkelijk dat Jezus de lofzang aan het einde van de paasmaaltijd heeft meegezongen. Hij had om zo te zeggen wel andere dingen aan zijn hoofd. Alles om Hem heen ging naar het einde. De overpriesters en oudsten van volk maakten plannen om Hem te doden. Tijdens de maaltijd heeft Hij het verraad van Judas voorzegd. Even later zal Hij door de discipelen in de steek gelaten worden en wordt Hij door Petrus verloochend. Niet lang daarna wordt Hij overgeleverd en zal Hij gekruisigd worden.

Jezus weet wat er allemaal zal gaan gebeuren. De weg die Hij gaat is de weg van het offer. Het is de weg die Hij moet gaan. Want zonder de dood van het Lam is er geen verzoening; zonder Zijn dood is er geen verlossing voor mens en wereld. Dat alles vervult zijn hart. Het heeft Hem diep ontroerd. Toch weerhoudt dit Hem niet om met zijn discipelen het paasfeest te vieren en de lofzang te zingen. In Lucas zegt Hij zelfs: ‘Ik er vurig naar verlangd om dit Pascha met jullie te eten, voordat Ik ga lijden.’

Een lofzang zingen terwijl je dood aanstaande is? Een dieper contrast is haast niet denkbaar. Zouden wij dat kunnen, wanneer je de dood voor ogen hebt? Lofliederen zingen voor God? Wij zouden misschien eerder klaagpsalmen zingen.

Maar Jezus zingt de lofzang. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik Hem verwacht. Jezus blijft zich in die moeilijke omstandigheden richten op Zijn hemelse Vader. Hij legt de focus niet op de omstandigheden, maar op God die er boven staat. Dat moeten wij ook doen! In al die moeilijke situaties van ons leven.

Als Paulus en Silas in de gevangenis zitten, Handelingen 16, dan bidden ze en zingen ze lofliederen voor God. Ze houden in de gevangenis de lofzang gaande. Hetzelfde woord wordt hier gebruikt. Paulus en Silas zingen liederen die ze als kind hebben geleerd. Jezus zingt de lofzang, die ook Hij van jongst af aan kende. Hij zingt. Dat mag ons tot troost zijn. Hij zingt het voor ons; Hij zingt het ons voor!

3. De viering van de paasmaaltijd

Is het eenvoudig om lofliederen wanneer je dood aanstaande is? Nee, dat is het niet. Jezus zingt de lofzang, die Hem aangereikt is door de liturgie van de paasmaaltijd. De liederen die tijdens deze maaltijd gezongen worden, kennen we als het Halleel. Het zijn de psalmen 113 t/m 118. Psalmen die we ook vandaag met elkaar zingen.

Jezus volgt met zijn discipelen de orde van de paasmaaltijd. Tijdens deze maaltijd viert Israël de bevrijding uit Egypte. Er zijn bittere kruiden die herinneren aan het lijden. Er is het ongezuurde brood, de matze; er was immers geen tijd om het brood te laten rijzen. Er is het Lam, dat geslacht is, met het bloed rond de deur van het huis, als teken van bescherming. Er zijn vier bekers met wijn. De eerste is de beker van de heiliging, de tweede van het oordeel, de derde van de verlossing en de vierde van de lofprijzing. En tussendoor worden op de twee momenten de psalmen van het Halleel gezongen. Het is een maaltijd vol diepe symboliek. Israël heeft zijn bestaan aan de ontferming van God te danken.

De orde ligt vast. De maaltijd begint met een zegenspreuk en een zegen over de eerste beker. Dan worden de voorspijzen genuttigd en eerste deel van het Halleel gezongen, de psalmen 113-115. Dan wordt de tweede beker gedronken. Vervolgens vindt de hoofdmaaltijd plaats en wordt de zegen over de derde beker uitgesproken. Tenslotte wordt het tweede deel van het Halleel gezongen, de psalmen 116-118. En met de dankzegging over de vierde beker eindigt de maaltijd.

4. Geholpen door de liturgie

Jezus zingt de liederen van de paasliturgie. Hij wordt gesteund door de liederen die het volk Israël al eeuwen heeft gezongen. Hij voegt Zijn stem in dat koor. Misschien moeten we wel zeggen, dat deze vaste gewoonte onze Heiland op dat moment draagt.

Soms kan je dat overkomen, dat je in de put zit, dat er lastige dingen spelen in je leven, en je komt in de kerk, en er wordt een loflied gezongen. Je zou het zelf nooit hebben uitgekozen, maar toch wordt je erdoor geraakt; de woorden troosten je. De liturgie zoals wij die hebben is geen wet van meden en perzen. Dingen kunnen anders. Maar de gang van lofprijzing naar verootmoediging door de wet, de verkondiging van het Woord, de gebeden en de dankzegging in onze gaven, dat alles omlijst door psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, helpen ons wel. We krijgen iets aangereikt, wat we zelf niet hebben bedacht. God werkt er door heen en zet ons op het spoor van Hem. We horen en zingen, niet over onze omstandigheden, maar over het heil van Christus, en over de vergeving en goedheid van God. En zo valt er een glans van vreugde en verwondering over ons leven. Te meer, als we zingen over wat onze Heiland voor ons heeft gedaan. Ja, dan mag elke dienst eindigen met het zingen van een lofzang!

5. Het nieuwe verbond

Jezus zingt de lofzang. Aan het einde van de paasmaaltijd zingt Hij de lof van God. Waarom doet Hij dat? Jezus zingt de lof van God vanwege het nieuwe verbond. Dat is het verbond dat door de profeten is aangekondigd. Door Jezus dood wordt het nieuwe verbond geopend. Niet langer is het alleen voor Israël, maar ook de gelovigen uit de volken mogen er deel aan hebben. Dat nieuwe verbond is dat iedereen, van klein tot groot, persoonlijk met de Heere mag omgaan. Dat God zijn Geest in ons binnenste zal geven, zodat we Hem op een intieme wijze mogen kennen.

Dat nieuwe verbond is door Jezus geopend. Door zijn dood is het heil beschikbaar voor iedereen. Tijdens deze maaltijd maakt Jezus dit zichtbaar. Als Hij een van de matzes die op tafel ligt, pakt, het breekt en een voor een aan zijn discipelen geeft. Dit is mijn lichaam. Dieper kan Jezus het niet zeggen. De matze wordt gebroken, ze ontvangen het en ze eten het. Zo zal Jezus lichaam verbroken worden. Voor hen! Het komt hun ten goede.

En zo ook bij de beker. Ik denk de derde beker, de beker van de verlossing. De beker die vol zit met de zonde van ons mensen. De gifbeker die Jezus leeg drinkt. Zo doet Hij verzoening. Maar in die weg komt er zegen. Daarom mogen zijn discipelen, en mogen wij vandaag, uit die beker drinken. Het is de beker van de dankzegging geworden. Omdat het bloed van Jezus gevloeid heeft, omdat Zijn offer door God aanvaard is, is het een beker van dankzegging. Hij de vloek en ik de zegen! Hij mijn zonde, Ik Zijn vergeving. Hij de dood, Ik het leven.

Wie zou zich daarover niet verwonderen? Wie zou daarom niet de lofzang zingen?

6. De lofzang zingen!

Toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken ze naar de Olijfberg. Met het zingen van het tweede deel van het Halleel eindigt dus de paasmaaltijd. Maar de lofzang is niet het einde, maar een nieuwe begin! Door Jezus’ dood is het heil beschikbaar voor iedereen. Het nieuwe verbond is nu werkelijkheid geworden.

Weet u hoe dat nieuwe verbond eruitziet? Kijk nog even naar de lofzang die Jezus zingt. Het tweede deel van het Halleel.

Psalm 116: Ik heb de Heere lief, want Hij hoort mijn stem. Dat is de vertrouwelijke omgang met Hem die nu mogelijk is.

Psalm 117: Loof de Heere, alle volken. De omgang met God is er voor iedereen.

Psalm 118: de Heere is goed; zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

Dat is de vrucht van Jezus offer. Ontvangt het in geloof. En laten wij samen de Heere Jezus hiervoor prijzen en over Zijn heil de lofzang zingen. Amen.