Heil te midden van onheil …

Schriftlezing: Mattheus 2
Datum: 29 december 2019

Bijbel: Mattheus 2

Kerst: het wonder van Bethlehem!

Kerstfeest 2019
Schriftlezing: Lucas 2:1-20
Datum: 25 december 2019

Bijbel: Lucas 2:1-20; Kestfeest 2019

God belooft … vergeving!

Doopdienst; derde zondag van Advent
Schriftlezing: Micha 7:1-20
Datum: 15 december 2019

Bijbel: Micha 7:1-20; derde zondag van Advent

Het refrein van … Advent

Schriftlezing: Psalm 80 - Johannes 10:11-16
Datum: 1 december 2019

Bijbel: Psalm 80; Johannes 10:11-16; eerste zondag van Advent

De God van Jakob is trouw!

Eeuwigheidszondag; laatste zondag kerkelijk jaar; herdenking van overledenen
Schriftlezing: Psalm 146 - Lucas 15:4-8
Datum: 24 november 2019

Bijbel: Psalm 146; Lucas 15:4-8; Eeuwigheidszondag; laatste zondag kerkelijk jaar; herdenking van overledenen

Als Christus voor de ander zijn!

Focusdienst (blok 3.4)
Schriftlezing: Lucas 10:25-37
Datum: 10 november 2019

Bijbel: Lucas 10:25-37; IZB Focusdienst, blok 3, thema 4

Het evangelie als de kracht van God!

Reformatie 2019
Schriftlezing: Romeinen 1:1-17
Datum: 3 november 2019

Bijbel: Romeinen 1:1-17; Reformatie 2019

In Christus gekend en bemind!

Doopdienst
Schriftlezing: Psalm 139
Datum: 27 oktober 2019

Bijbel: Psalm 138; Doopdienst

Leven uit dankbaarheid!

Avondmaalsdienst en dankzegging; Catechismus zondag 1, vraag 2
Schriftlezing: Psalm 116
Datum: 13 oktober 2019

Bijbel: Psalm 116; Avondmaalsdienst en dankzegging; Catechismus zondag 1, vraag 2

Gods goedheid proeven!

Avondmaalsdienst
Schriftlezing: Psalm 34
Datum: 13 oktober 2019

Bijbel:Psalm 34; Avondmaalsdienst

Heimwee naar God!

Voorbereiding Avondmaal; Israëlzondag
Schriftlezing: Psalm 42
Datum: 6 oktober 2019

Bijbel: Psalm 42; Israëlzondag; Voorbereiding Avondmaal