Nieuwsbrief nummer 1

Iets over het seminarie

Het Seminario Bíblico de Colombia (SBC) bestaat ongeveer 70 jaar en is in 1944 opgericht door een Amerikaans zendingsgenootschap. Het SBC heeft als doel de vorming van mannen en vrouwen voor de dienst van God in de kerk en in de samenleving. Het seminarie heeft in de gewelddadige jaren 50 een belangrijke verbindende rol gespeeld voor de kerken en is zo voor velen tot zegen geweest.\

Zoals de naam al zegt, ligt het accent in het seminarie op onderwijs uit de Bijbel ten dienste van hen die in de kerk werken of zich geroepen weten God te dienen in de zending. In het jaar 2000 heeft het seminarie erkenning gekregen van de overheid voor haar programma’s en is de naam veranderd in Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia (FUSBC). Op dit moment heeft het FUSBC zo’n 75 studenten, waarvan een deel op de campus woont, en ongeveer 140 studenten die online cursussen volgen. Daarnaast zijn er zo’n 2000 studenten in het extensiewerk, dat zijn cursussen die vanuit het seminarie in lokale gemeentes gegeven worden.

Het seminarie heeft de integrale vorming van studenten hoog in het vaandel staan: hoofd, hart en handen. Geestelijke disciplines als de persoonlijke omgang met God, het gebed en lezen van de Bijbel zijn natuurlijk voor iedereen van groot belang, zowel voor studenten als docenten. Naast de lessen die de studenten volgen, eten ze elke dag samen en worden ze ook ingeschakeld voor praktische klussen als schoonmaken, werken in de tuin of als portier. Er is altijd wel wat te doen. Elke donderdagmorgen wordt er een kerkdienst gehouden. Studenten, docenten en personeel doen verenigen zich in lofprijzing en gebed. Er is een kapelaan die verantwoordelijk is voor de inhoud van deze diensten en het geestelijke welzijn van studenten en docenten. Als er visites zijn, bezoeken uit het buitenland of mensen die op het seminarie aan een conferentie meedoen, iedereen wordt steevast uitgenodigd om aanwezig te zijn. Zoals in veel kerken in Latijns-Amerika worden de gasten expliciet welkom geheten en brengen ze vaak de groeten over van kerken overzee.

Het is mooi om hoofd en hart, geloof en studie, hand in hand te laten gaan.

Voor verdere informatie verwijs ik naar de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief GV1 13 dec 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *