Een nieuw seizoen

Het is vandaag de laatste dag van februari dat ik deze blog schrijf. Er is in de achterliggende tijd veel gebeurd, tijd om jullie daarvan op de hoogte te brengen.

Verhuizing

De afgelopen weken stonden in het teken van onze verhuizing. Na mijn afscheid als predikant van de Goudse gemeente zou ook het moment komen dat we de pastorie moesten verlaten. Eind januari was het dan zo ver. Gelukkig konden we tot die tijd op de Abel Tasmanlaan blijven wonen. De laatste dag van januari zijn we verhuisd naar de Sportlaan in Gouda. We zijn bijzonder dankbaar dat we daar een fijne plek hebben gevonden om te wonen. De maanden voor de verhuizing stonden in het teken van ‘ontspullen’ en opruimen. In totaal hebben we ruim 8,5 jaar in de pastorie gewoond. We kwamen met drie kinderen, in juli 2014, en we vertrokken samen; de kinderen zijn inmiddels allemaal de deur uit. Inmiddels zijn we een maand verder en is dit huis steeds meer ons thuis geworden. Pittig was het wel omdat de dag na onze verhuizing, mijn lessen aan het seminarie in Colombia al weer begonnen. Gelukkig was de decaan achterwacht, voor de momenten dat het me niet lukte om op tijd online te zijn. Ook Corine moest na de verhuizing gewoon weer verder met haar werk. Maar we wonen er nu en zijn heel content met de plek en met onze buren.

Nieuwe ontwikkelingen

GZB. In de komende rondzendbrief zal ik iets delen over het seminarie en de lessen die ik dit jaar hoop te geven, maar eerst wil ik eerst iets bijzonders delen. Jullie weten dat ik mijn werk in Colombia begonnen ben met 30%. Dat had voor een deel te maken met het feit dat ik de overige tijd aan de Goudse gemeente nog verbonden was. Maar ook omdat ik anders dan de meeste zendingsarbeiders niet werk met een thuisfrontcommissie werk die verantwoordelijk is om fondsen binnen te halen. In mijn situatie heeft de GZB gevraagd aan gemeentes om mijn uitzending met een bepaald bedrag te sponsoren. Samen met mensen die mij als zendingsmaatje willen sporen hopen we voldoende geld binnen te halen om mijn uitzending te kunnen financieren. Het afgelopen jaar bleek dat 30% bij lange na niet genoeg was, en is besloten om de laatste maanden van 2022 het te verhogen naar 50%. Maar ook dan blijft er nog veel werk liggen. Zo is het o.a. de bedoeling dat ik in Colombia (en misschien wel breder) ook een rol heb als mentor / coach van beginnende predikanten. Die taak heb ik ook in Nederland voor de PKN mogen doen. Nu is er behoefte om dat ook aan het seminarie bijvoorbeeld te doen. Toerusting van predikanten en begeleiding van studenten, het past allemaal moeilijk in de 50%. Tegelijk is mijn situatie ook wel bijzonder, omdat ik als ‘zendeling’ in Nederland blijf wonen. Het voordeel daarvan is dat ik ook actiever betrokken kan zijn voor de GZB op de kerk in Nederland en een rol kan spelen in de terugkoppeling van wat er in de Zuid-Amerikaanse kerken gebeurt en wat God in dat werelddeel aan het doen is. De afgelopen weken is besloten dat mijn aanstelling nog meer uitgebreid gaat worden, in vertrouwen dat de financiële steun dat ook in de toekomst mogelijk zal maken.

CvB. Het tweede dat bijzonder is om te vermelden, is dat vlak voor mijn reis naar Colombia, ik via dr. Mart-Jan Paul in aanraking kwam met het Centrum voor Bijbelonderzoek (CvB). Dit centrum is verantwoordelijk voor de studiebijbel, die in veel pastorieën, scholen en kerken gebruikt wordt (studiebijbel). Deze studiebijbel is online beschikbaar, maar ook via een prachtige App. Het CvB heeft de afgelopen jaren besloten deze studiebijbel gratis ter beschikking te stellen voor de Latijns-Amerikaanse kerken, voor oudsten, voorgangers en studenten. Men is begonnen met de vertaling in het Spaans, maar door omstandigheden liep dat project vertraging op. Men was op zoek naar een theoloog die hen zou kunnen helpen bij de Spaanstalige versie van de studiebijbel. Dr. M.J. Paul is bezig met de herziening van de bestaande delen van het Oude Testament en ik ben gevraagd om me bij dit project aan te sluiten. In het bijzonder zal ik verantwoordelijk zijn voor de Spaanse vertaling van het Oude Testament. Dat is een project van jaren, want de vertaling staat nog in de kinderschoenen. De afgelopen maanden heb ik een deel van mijn tijd gestoken in de Spaanse vertaling van woordstudies uit het Nieuwe Testament; delen die nog niet vertaald zijn. Afgelopen week heb ik de vertaling daarvan afgerond en is het NT zo goed als klaar. De vertaling is in het Spaans beschikbaar via een gratis App en wordt ook al op het seminarie waar ik werk door studenten gebruikt. Veel studenten, voorgangers en kerkleiders beschikken niet over een uitgebreide bibliotheek, en ook niet over financiën om boeken te kopen. Met deze gratis studiebijbel beschikken ze over een bijbelgetrouwe en grondige uitleg vande Bijbel, vrucht van 40 jaar werk en onderzoek in Nederland.

Ik vind het erg bijzonder dat ik bij het CvB in beeld ben gekomen en dat zij mij voor de overige tijd in dienst hebben genomen. Dankbaar dat de Here God in alles voorzien heeft. Ik heb op dit moment een meer dan een fulltime baan. Ik had dit zelf nooit kunnen bedenken. Het past allemaal zo mooi bij elkaar. Verwonderd ben ik hoe deuren open zijn gegaan. Dankbaar dat jullie deze roeping steunen. Een voorrecht en tegelijk ook een grote verantwoordelijkheid.

Mede namens Corine een hartelijke groet, Gerrit Vreugdenhil

One Reply to “Een nieuw seizoen”

  1. Marty van Blitterswijk

    Gerrit, wat bijzonder hoe God jullie leven heeft geleid! Hoe Hij antwoord heeft gegeven op jullie vragen! Hoe jullie nu in een fijn eigen huis wonen, hoe jullie beiden het werk mogen doen wat op je hart ligt en hoe je nu nog meer fantastisch werk mag doen dat precies bij je past! Ik dank God voor zijn liefdevolle voorziening voor jullie! Dank jullie dat je dit deelt met ons. Wat een bemoefiging om God zo aan het werk te zien!
    Hartelijke groet, shalom Gerrit en Corine!

    Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *