In vertrouwen stappen zetten …

Binnen de Sint-Jansgemeente moest het echt even landen. Half januari deelde de kerkenraad mee dat ds. Gerrit Vreugdenhil een beroep van de GZB als parttime docent op het seminarie van de FUSBC in Colombia heeft aangenomen. De predikant van wijkgemeente B: ‘De afgelopen tijd voelde ik een sterk appel naar me toekomen.’

Meerdere gemeentes hebben hem de laatste jaren benaderd met de vraag of hij beschikbaar was voor een beroep. Steeds hield hij dat af, in de overtuiging dat Gouda zijn plek was om God te dienen. Bij de vraag vanuit Colombia was dat anders. Ds. Vreugdenhil: ‘Al twee jaar zijn ze daar op zoek naar een docent die gepromoveerd is in het Oude Testament en vanuit zijn praktijkervaring predikanten kan opleiden. De liefde die ik óók voor de wereldkerk heb, de gaven en talenten die God mij gegeven heeft, onze jarenlange ervaring in Chili en kennis van het Spaans maakten dat ik die vacature heel serieus heb overwogen. In het begin zochten ze iemand voor een fulltime aanstelling, die ook in Colombia zou moeten gaan wonen. We zitten nu in een andere fase van ons leven dan toen we eind jaren 90 de zending in gingen. We hebben studerende en werkende kinderen, onze ouders zijn ouder geworden, mijn vrouw heeft een baan als apotheker in Gouda die goed bij haar past. Zoekend naar Gods weg kwamen we tot de conclusie dat Hij een definitieve verhuizing naar Colombia niet van ons vroeg.’

Lessen in Colombia én vanuit Nederland
Toch bleef er een appel uitgaan van het docentschap in Colombia. ‘In de loop van de tijd kwam er een andere vraag op ons af. Op het seminarie maken ze intussen uitvoerig gebruik van de mogelijkheden van afstandsonderwijs. De vraag kwam of ik dan in een kleinere functie van 30% minimaal twee maanden per jaar in Colombia aanwezig kon zijn en in de avonduren vanuit Nederland les wilde geven via Zoom. In gesprekken met de GZB en het seminarie bleek daarnaast dat men ervoor open stond om binnen het lesprogramma ruimte te maken voor de kennis en ervaring die ik sinds ons verblijf in Chili heb opgedaan over het werk van de Heilige Geest en de realiteit van kwade machten. Over dat thema gaat ook mijn proefschrift. Biddend om Gods leiding raakten mijn vrouw en ik er op meerdere manieren van overtuigd dat het God was die mij hiertoe roept, met mijn levensgang en alles wat Hij me geleerd en gegeven heeft.’

Avontuur in geloof
Een nieuwe functie die ook veel tijd vraagt in de avonduren is lastig te combineren met een aanstelling als gemeentepredikant. Om die reden legt ds. Vreugdenhil zijn roeping in Gouda terug in Gods handen. Daarover zegt hij: ‘Iets nieuws gaan doen waarbij nog maar 30% van je weektaak is ingevuld, is best een spannende stap. We voelen ons sterk met Gouda verbonden, willen er blijven wonen en zullen op zoek gaan naar een huis. Daarnaast laat ik wijkgemeente B achter zonder predikant op een moment dat de bezetting in wijkgemeente A ook niet volledig is. Toch mogen we er met elkaar op vertrouwen dat God zelf zorg zal dragen voor wat Hij is begonnen. Dat geldt voor de Sint- Jansgemeente en ook voor ons persoonlijk. Bij het avontuur in geloof dat wij als gezin aangaan en de vraag hoe ik de resterende werktijd mag invullen, houden we voor ogen hoe God het volk Israël veilig verder leidde toen ze voor de Rode Zee stonden. Pas toen ze de eerste stap zetten, begon het water te wijken.’

Door Rieke de Kool in het kerkblad van de Sint Jansgemeente, januari 2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *