Dankend doorgaan!

Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Dankend doorgaan!
Loading
/
Schriftlezing: Genesis 8:15-9:17
Datum: 3 november 2021
Download PDF


Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Dankend doorgaan!Loading

/

Beste jongens en meisjes, gemeente,

1. En wat zeg je dan?

Mam, we moeten nog danken! Soms gebeurt het, dat je klaar bent met eten, en je wilt gauw weer gaan spelen, dat je helemaal vergeten bent of er al gedankt is aan tafel. Jo, zegt mama of papa, dat hebben we net gedaan. O ja, en je herinnert het je weer. Je was er niet helemaal bij met je gedachten. Kan gebeuren.

Of je gaat mee naar de kaasboer of slager, en je krijgt een stukje worst of een plakje kaas om te proeven. Hmm, lekker, daar houd je wel van. En ineens hoor je de stem van je vader of moeder: en wat zeg je dan? Oh ja, dankuwel meneer, dankuwel mevrouw.

Soms kun je dat zomaar vergeten om iemand te bedanken. Je opa en oma zijn net op bezoek geweest, ze hebben iets leuks meegenomen, iets van lego voor je. Je pakt het uit en gaat het gelijk in elkaar zetten. Je denkt er niet aan om je opa of oma te bedanken. Dat overkomt ons allemaal denk ik wel.

Vandaag is het dankdag. Op deze dag zijn we in de kerk om God te danken. We vinden het maar gewoon dat we elke dag te eten hebben, dat ons huis lekker warm is, dat we naar school kunnen, dat we naar muziekles kunnen of voetbal. Heel veel kinderen op deze wereld kunnen dat niet. Daarom is goed om vandaag stil te staan bij wat we allemaal van God hebben gekregen.

Bij mij thuis aan tafel zingen we altijd na het eten dit liedje, je kent het wel: ‘Voor al uw goede gaven Heer, zij U de dank en eer. Wij danken U voor daag’lijks brood, kracht en gezondheid, Heer. Alleluja, alleluja, alleluja. Amen.’

Zo’n liedje helpt om niet te vergeten God te danken.

2. Noach vergeet niet te danken!

Weet je wie niet vergeet om God te danken? Dat is Noach. Als het water gezakt is, en de deur van ark opengaat, kan Noach naar buiten. Meer dan 1 jaar zat hij in de ark. En wat heeft het geregend zeg. 40 dagen en 40 nachten lang. Het water steeg en voordat het weer weg is, zijn we 1 jaar verder. Dat is lang. 1 jaar opgesloten in een boot. Er ze kunnen er helemaal niet uit. Omdat het regent en overal water is. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Brr, ik moet er niet aan denken.

Wij hebben dat ook meegemaakt. Door corona moesten we heel lang thuis blijven. Konden niet naar school. Later weer wel gelukkig. Maar nu gaat het niet zo goed en zijn er nieuwe dingen die we niet mogen. Je zou graag willen dat het allemaal voorbij was. Mam, wanneer wordt alles weer normaal? Pff. Je bent er soms zo klaar mee. Als corona weg is, dan kunnen we weer lekker knuffelen, mensen ontmoeten, gewoon dingen doen die we graag willen. Naar de film of het museum, lekker op vakantie of chillen met je vrienden. Het kan wel, maar toch moeten we steeds oppassen. Wat zou ik blij zijn als het over is. Want dan ga ik allemaal leuke dingen doen.

Wat doet Noach, als de deur van de ark opengaat? Ik stel me voor dat Noach allemaal opdrachten gaat geven. Cham laat jij de dieren naar buiten. Sem ga jij hout verzamelen om een vuur te maken. Jafeth ga jij kijken of er voedsel te vinden is. Maar nee, Noach brengt allereerst God een offer. Hij offert een dier aan God. Zo ging dat vroeger. Een dier werd gedood en op het altaar gelegd. En daarmee zeg je dankuwel tegen God. Hier dit geef ik aan u. Dat doet Noach dus. Het eerste dat hij doet is een offer brengen en God danken.

— Waar is Noach dankbaar voor? Wat denken jullie? Waarom is Noach zo blij?

Blij dat Hij nog leeft. Dat God hem en zijn gezin spaarde. En dat hij opnieuw mag beginnen.

3. De zondvloed: als mensen niet luisteren …

Weet je wat er gebeurd is? God had de mensen geschapen. In het paradijs. Hij wandelde met ze. Hij sprak met ze. Hij ging heel intiem met ze om. Net als papa en mama met jou omgaan. Je kon gewoon met God praten. Maar toen ging het mis. De mensen luisterden naar de duivel. Die zei: wil je net zo belangrijk als God worden, hier eet dan van deze vrucht. En dat wilden ze wel. Maar toen ging het mis. Ze moesten naar God luisteren en niet naar de duivel. Zo hebben ze God heel verdrietig gemaakt. Ze zeiden tegen Hem: we maken zelf wel uit wat we willen. Bekijk het maar God. Dat is erg he, als je dat tegen God zegt. Zo ging het mis met Adam en Eva.

Maar dat is nog steeds het probleem. Wij gaan ook heel vaak onze eigen gang. Als je vader en moeder tegen je zeggen, dit mag je niet doen, dan doe je het vaak wel. We zoeken vaak grenzen op. We zijn ongehoorzaam. En als wij niet naar elkaar luisteren, doen we het ook niet naar God. God houdt veel van ons, maar als wij onze eigen zin doen, zeggen we eigenlijk tegen God: nee hoor, ik doe lekker wat ikzelf graag wil. We schelden andere mensen uit. We roddelen. Maken ruzie. Met je broer of zus. Of in de klas. We zijn brutaal tegen de juf of meester. Ook grote mensen doen dat. Die kunnen soms ook heel lelijk doen naar andere mensen.

Dat probleem zit in ons hart. Daar zitten veel foute gedachten in. Dat was het probleem toen in de tijd van Noach. De mensen die God geschapen had, zijn door en door slecht (Gen. 6:12). Ze maken ruzie. Slaan elkaar, schelden elkaar uit. Ze zitten elkaar dwars. En als God zegt niet doen, dan zeggen ze tegen Hem: bekijk het maar. Waar bemoeit u zich mee. Blijf maar liever in de hemel. We doen wat we zelf graag willen.

Weet je toen is God heel boos geworden. En ook heel verdrietig. Ik heb alles voor ze gedaan, maar als ze echt niks met mij willen hebben, dan stop ik er mee. En toen liet hij een grote watervloed komen. En heel de aarde werd toen schoon gewassen. Al het vuil en de zonden gingen weg. Maar ook de mensen. Er bleef niemand van over. Erg he. Ja, dat was heel moeilijk voor God.

4. Een nieuw begin met Noach

Bleef er niemand over dan? Nou, een gezin wel. Noach, zijn vrouw en zijn drie kinderen. Die hielden wel van God. Met deze mensen is God opnieuw begonnen. Hij liet Noach een ark bouwen. Samen met paartjes van de dieren, gingen ze in de ark, en toen werd de aarde schoongewassen. En als dan alles voorbij is, mogen ze uit de ark. De dieren en Noach en gezin. Dan gaat Noach eerst God danken. Dat Hij nog leeft. Noach dankt God en bidt of Hij hen wil helpen om het u anders te doen.

Van Noach kunnen wij iets leren: dat we niet vergeten God te danken. En wat zeg je dan? Als je ‘s ochtends wakker wordt? Als je te eten hebt, een warm huis hebt, weer naar school kunt? Zul je daar God ook voor danken. Misschien kun je wel samen met papa of mama een lijstje maken, elke dag, met dingen waarvoor je God wilt danken. Dat helpt echt.

5. Geen offer, maar Jezus

Noach brengt een offer van dieren en vogels. Zo dankbaar is hij. Gelukkig hoeven wij geen dieren meer te offeren. Alle offers in het OT verwezen naar de Heere Jezus. Hij deed niemand kwaad. Hij stierf aan het kruis voor onze zonden. God heeft zijn eigen zoon geofferd voor ons. Is dat niet bijzonder? Dat Jezus voor ons wilde sterven? God is goed voor ons, dankzij de Heere Jezus. Hij zei: Vader, vergeef de mensen hun slechte daden. Ik ga voor hen sterven, dan hoeven zij niet te sterven. Ik ga in hun plaats dood, zodat zij kunnen leven.

Noach dankt God dat Hij leven mag. Zullen wij dat ook doen? God elke dag danken dat we mogen leven, dat Hij onze verkeerde dingen vergeeft, dat Hij ons helpt om goed te leven.

Oh ja, nog iets bijzonders: Als Noach het offer brengt, verschijnt er in de hemel een regenboog. En die regenboog betekent, dat God nooit meer zo’n grote vloed over de aarde zal laten komen. Ik zal zorgen, zegt God, dat het dag en nacht blijft, dat de zomer en winter zullen blijven, de seizoenen, zodat de gewassen en groente en fruit kunnen groeien.

En het bijzonder van de regenboog is niet dat wij hem zien. Maar dat God hem ziet. Als God de regenboog ziet, dat denkt Hij aan deze belofte. Ik zal de mensen nooit meer van de aarde verwijderen. Maar voor hen zorgen. In de hoop dat ze van Mij houden, en goed voor andere mensen en voor de aarde zullen zorgen.

Zul je dat doen? Zullen we elkaar daarbij helpen? Dan maken we God blij. Amen.