Moed voor het nieuwe jaar!

Oudejaarsdienst
Schriftlezing: Psalm 138
Datum: 31 december 2014

1. Balans opmaken. Een goede gewoonte, als iemand bij ons te gast is, dat we aan het eind van de maaltijd vragen: heeft het u gesmaakt? Heeft u genoeg of…
Lees verder…

God (ver)schijnt in het donker!

Advent
Schriftlezing: Jesaja 9:1-6 - Lucas 1:67-79
Datum: 21 december 2014

1. Een belangrijke vraag Soms kan je een gevoel van somberheid bekruipen, als je het nieuws een beetje volgt. De gijzeling in Sydney. De school in Pakistan, met zoveel onschuldige…
Lees verder…

De mus en het altaar!

Avondmaalsdienst
Schriftlezing: Psalm 84
Datum: 14 december 2014

1. Verlangen Psalm 84 is een lied van iemand die een heel sterk verlangen heeft. Een verlangen om naar het huis van God te gaan. Om God daar te ontmoeten….
Lees verder…

Gelukkig de mens die leeft met God!

Avondmaalsdienst
Schriftlezing: Psalm 84 - 2 Korinthe 6:14-7:1
Datum: 14 december 2014

1. Inleiding. Als je de dichter moet geloven, dan is één ding voor hem zo helder als het maar kan: wie met God leeft is gelukkig. Volmaakt gelukkig. Tot drie…
Lees verder…

Gegronde verwachting!

Advent
Schriftlezing: Micha 7:18-20 - Psalmen 130 - Lukas 2:25, 37-38
Datum: 7 december 2014

1. Verwachting… Bent u klaar om God te ontmoeten? Die vraag klonk afgelopen donderdag op het plein voor het stadhuis. Ik fietste door de stad om wat sinterklaas inkopen te…
Lees verder…

Laat ons de rustdag wijden (aan Jezus onze Heer)!

Serie tien geboden
Schriftlezing: Exodus 20:8-11 - Lucas 13:10-17 - Kolossenzen 2:16-17
Datum: 30 november 2014

1. rustdag? Als er één gebod is waarover veel gediscussieerd wordt, is dat wel het vierde gebod. Wie kent de vragen niet: Mag je nu wel of niet een ijsje kopen…
Lees verder…

Een kostbare Naam!

serie tien geboden
Schriftlezing: Exodus 20:7 - Psalmen 86:8-13 - Handelingen 11:19-26
Datum: 16 november 2014

1. Vloeken… U kent ze vast nog wel, de reclames van de Bond tegen het vloeken. Met die rode papegaai. Van die grote posters op treinstations met daarop woorden als: Wordt…
Lees verder…

Jezus de ‘Selfie’ van God!

serie tien geboden
Schriftlezing: Exodus 20:4-6 - Kolossenzen 1:12-23
Datum: 9 november 2014

1. Geen afbeeldingen Asher Lev is een hoofdpersoon in enkele boeken van de Joodse schrijver Chaim Potok (Mijn Naam is Asher Lev en De Gave van Asher Lev). Deze Joodse jongen…
Lees verder…

Genoeg om te delen!

Dankdag voor kinderen
Schriftlezing: Johannes 6, 1-15
Datum: 5 november 2014

1. Veel mensen volgen Als de Here Jezus met zijn discipelen het meer van Galilea oversteekt, zijn heel veel mensen die hem volgen. Mannen, vrouwen en kinderen. Tussen al die…
Lees verder…

Gods leiding in ons leven

Schriftlezing: Psalm 25 - Johannes 14:15-17 - Johannes 16:13-14
Datum: 2 november 2014

1. Over leiding gesproken. Een jonge piloot was aan het vliegen, toen het weer plotseling omsloeg. Er kwam een dikke mist opzetten, en het zicht was beperkt. Een spannende situatie….
Lees verder…