God spreekt in stereo

God spreekt ook vandaag!

“Jezus spreekt direct en persoonlijk tot ons. Ook vandaag.” Ds. Gerrit Vreugdenhil vertelt in gesprek met CIP.nl over luisterend bidden, een thema waar hij veel mee bezig is. Voor het Evangelisch Werkverband gaf hij recent een workshop over het thema. “Vaak spreekt Jezus tot ons, maar hebben we het niet door.”

Bidden betekent voor veel mensen hele verhalen tegen God houden, vertelt de predikant. “We vertellen hem onze noden en zorgen, wat ons bezighoud aan vreugde en verdriet. En als we klaar zijn met ons gebed, dan zeggen we amen. Het is als met een telefoongesprek: we ratelen aan een stuk door, en als we uitgesproken zijn, beëindigen we het gesprek en leggen de hoorn weer neer. Maar is dat bidden met de God die ons gemaakt heeft? Hoort het niet bij een echte relatie dat we niet alleen spreken maar ook luisteren? Wanneer krijgt God dan de gelegenheid om iets tot ons te zeggen?”

“Laten we proberen om het gebed als monoloog te doorbreken en het meer tot een dialoog te laten zijn. Een dialoog ontstaat als we God ook de gelegenheid geven tot ons te spreken. Door stil te worden en Gods stem in je gedachten proberen te verstaan. Dat gaat niet vanzelf. Luisteren naar God – dat zit ons niet zo in het bloed.””Laten we proberen om het gebed als monoloog te doorbreken en het meer tot een dialoog te laten zijn.”

Gewoonste zaak

“Toen ik in Zuid-Amerika woonde en werkt, kwam ik veel in aanraking met gelovigen uit de pinksterkerken. Voor hen was het de gewoonste zaak van de wereld dat God tot hen sprak. Soms via een hoorbare stem, maar vaker via dromen en visioenen en door profetische woorden. Zelf ben ik Gods stem gaan leren verstaan door een oudere charismatische collega die met mij deelde hoe hij geleerd had te luisteren naar de stem van God. Hij gaf me aanwijzingen en moedigde me aan om de woorden en indrukken die in gebed ontving op te schrijven. Sinds die tijd schrijf ik tijdens mijn stille tijd op wat ik denk dat God door zijn Geest tot mij in mijn hart en via mijn gedachten zegt via zijn Geest. Ik leerde dat God een landingsplek in mijn leven had voor Zijn Geest.”

“Als ik denk iets van God te horen dan probeer ik dat te toetsen. Kan het zijn dat ik denk dat God iets zegt, omdat ik zelf dat zo graag wil? Verlang ik er naar dat God iets tot mij zegt? Is de duivel er mee gediend? Past datgene waarvan ik denk dat Hij het zegt bij Zijn karakter? Heb ik vrede? Allemaal nuttige vragen om erachter te komen of God echt tot je spreekt.””Als ik denk iets van God te horen dan probeer ik dat te toetsen.”

Stereo

“Mijn persoonlijke ervaring is verder ook dat God tot je spreekt via woorden uit de Schrift. Daarom is het bidden met de Bijbel ook zo belangrijk. En weet je wat ook zo bijzonder is? God spreekt vaak in stereo. Als ik iets hoor van Hem dan kom ik er vaak achter dat Hij het via een ander persoon die iets tot mij zegt, of door iets wat er gebeurt, het als het ware bevestigt.”

“Gods stem bewust verstaan vraagt wel om oefening. Veel mensen horen Gods stem maar verstaan die niet. Ze krijgen bepaalde gedachten maar vragen zich niet af of God het is die tot hen spreekt. Of ze worden enorm geraakt door een lied in de kerk, maar herkennen hier niet direct Gods spreken tot hen in. Terwijl het wel vaak zo is.” Aan de andere kant horen we het spreken van God niet omdat we te druk zijn en er veel “ruis op de lijn is”. “Daarom is de stilte van de binnenkamer zo belangrijk. Ik probeer zelf te bidden en Bijbel te lezen zonder mijn telefoon of computer aan te hebben.” “Ik heb recent nog ervaren dat ik dacht dat ik het werk waar ik mee bezig was moest neerleggen, om bij een gemeentelid langs te gaan.”

Bemoediging

“Ik heb recent nog ervaren dat ik dacht dat ik het werk waar ik mee bezig was moest neerleggen, om bij een gemeentelid langs te gaan. Ik wist dat hij het moeilijk had. Misschien zou je dit niet direct toeschrijven aan Gods spreken tot mij, maar toen ik op bezoek ging bij deze man kwam ik als geroepen. Hij was enorm blij dat ik langs kwam. Je zou dus kunnen concluderen dat God tot mij had gesproken via een innerlijk verlangen dat ik kreeg.”

“Wat is het toch bijzonder dat God tot ons wil spreken. God is zo’n heilig God die ergens zo ver van ons afstaat. Toch wil hij tot ons mensenkinderen spreken en door het werk van Jezus Christus een intimiteit met ons hebben. Hij wil persoonlijk contact met ons.”

De meest eenvoudige manier om Gods stem te horen is volgens de predikant om de Bijbel te lezen en jezelf af te vragen: hoe spreekt God via dit gedeelte tot mij? Is er een gedeelte dat ik mag doorgeven aan iemand in mijn omgeving? “Je zult verstelt staan van hoe God dan tot je zal spreken.”

Gepubliceerd op CIP.nl op 12 oktober 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *