Koran en Jezus

Wie Koran goed leest, moet eigenlijk volgeling van Jezus worden!

Het begon allemaal met een vraag: wil je een les over het christelijke geloof verzorgen voor leerlingen van VMBO 4. De les stond in het kader van een serie lessen levensbeschouwing over de verschillende wereldgodsdiensten. Ik mocht de spits afbijten en als ‘geestelijk leider’ de leerlingen in 50 minuten inwijden in de geheimen van het christelijke geloof. Een hele uitdaging, want het overgrote merendeel van de leerlingen waren moslims.

In het verleden had ik mij wel wat met de islam bezig gehouden, in het kader van mijn studie theologie, maar dat was al lang geleden. Ik besloot mijn kennis wat meer up to date te brengen en kocht een koran, in de vertaling van Fred Leemhuis. Een voor mij nieuw boek, met 114 hoofdstukken en 6666 verzen, de hoofdstukken gerangschikt van groot naar klein. Gelukkig had mijn editie een register van namen en onderwerpen. Ik besloot te beginnen met die gedeelten die over Isa (Jezus) spraken en te bestuderen wat er zoal over hem gezegd werd. Als de jongeren in de les mij iets zouden vragen, dan zou ik beter beslagen ten ijs komen.

Groot was mijn verrassing dat Jezus wel 25 keer in de koran genoemd werd, in tegenstelling tot de profeet Mohammed, naar wie slechts 4 expliciete verwijzingen te vinden zijn. Opvallend was ook dat terwijl namen van vrouwen in de koran ontbreken, ook de vrouw van de profeet wordt niet bij name genoemd, de naam Marjam (Mirjam in het Hebreeuws, Maria in het Grieks), de moeder van Jezus, wel expliciet genoemd werd. In Soera (hoofdstuk) 3 en 19 wordt naar haar verwezen. Marjam wordt met name genoemd en bijzonder vereerd: ‘O Marjam, God heeft jou uitverkoren en jou rein gemaakt en Hij heeft jou uitverkoren boven de vrouwen van de wereldbewoners’ (3:43).

Wat mij echter het meest opviel, waren de dingen die over Jezus gezegd worden in Soera 3:45-55. Er worden namelijk van Isa dingen gezegd die zelfs niet voor de profeet Mohammed gelden. Ik vond het een bijzondere ontdekking. Jezus is vanaf het begin van zijn leven gesterkt met de heilige Geest (2:253; 5:110). Zijn geboorte is bijzonder, want hoewel moslims overtuigd zijn dat Allah geen zoon heeft, wordt Jezus wel door Allah verwekt. Als Marjam vraagt hoe zij een kind kan krijgen, terwijl geen mens haar heeft aangeraakt, antwoordt Allah tegen haar: ‘Zo is het. God schept wat Hij wil. Wanneer Hij iets beslist, dan zegt Hij er slechts tegen: ‘Wees!’ en het is’ (3:47). Deze verwekking van Jezus is op zijn minst bijzonder te noemen. Verder wordt van Isa gezegd dat Hij in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals hoog in aanzien zal staan en behoren zal tot hen die in de nabijheid van God zijn (3:45). Niet alleen als volwassene, maar zelfs in de wieg al heeft Hij tot de mensen gesproken (3:46). Hij schept uit klei een vogel en geeft deze levensadem (3:49). Wat symbool zou kunnen staan voor het feit dat Jezus (aan mens en dier) leven geeft. Verder geneest Hij blinden en melaatsen en maakt Hij zelfs doden levend (3:49). Jezus heeft wonderen gedaan (5:110; 19:30-32). Volgens de koran was Jezus zonder zonde (19:19) en was Hij de Messias (4:171). Na zijn sterven wordt Hij tot tot God opgenomen en leeft Hij voort. (3:55; 4:157v.). En uit 3:55 kan afgeleid worden dat Hij terug komt naar deze aarde.

De dingen die in de Koran over Isa gezegd worden, zijn bijzonder. Ze gelden zelfs niet voor de profeet. Zo kwam ik al lezende tot de conclusie: Wie de Koran goed leest, moet eigenlijk volgeling van Jezus worden! Helaas kwam dit inzicht pas nadat ik de les al had gehouden.

3 Replies to “Koran en Jezus”

 1. Kees Brouwer

  Bij de islam/Koran zit het in de details. Allah verwekt niet Jezus, maar hij schept Jezus. Lees maar 112:3 tegenover 3:42, hierin zit juist een goot verschil voor de moslim. Jezus heeft een begin. Hij is gecreëerd door Allah en kan dus nooit gelijke (lees ook God) zijn. Zeker Jezus heeft een bijzondere plaats binnen de islam. En een moslim, die goed in de Koran is onderlegd, zal ook met droge ogen beweren te geloven in Jezus. Maar Mohammed is meer, het latere overtreft het eerdere. Een heersend en geldend principe binnen de islam. Cruciaal dus: Jezus kan niet de Zoon van God zijn.

  Daarnaast is Jezus volgens de Koran niet gestorven. Juist het kruispunt voor de christenen, wordt in de Koran ontkent. Lees nog maar eens 4:157. Een schijngestalte (volgens de overlevering Judas Iskariot) is gestorven aan het kruis in zijn plaats. Zo wordt de bodem onder de verzoening weggeslagen. Cruciaal dus: Jezus is niet gestorven.

  Ja, Jezus wordt genoemd, zelfs meer dan Mohammed. Maar de cruciale elementen uit zijn leven worden weggelaten of anders ingevuld. Is deze Jezus dan nog dezelfde?!

  Reageer
  1. Kees Brouwer

   ‘Hij schept uit klei een vogel en geeft deze levensadem (3:49). Wat symbool zou kunnen staan voor het feit dat Jezus (aan mens en dier) leven geeft.’ Lijkt mij eerder een verwijzing naar het Kindheidsevangelie van Thomas (eerste vermelding te vinden bij Irenaeus) waarin Jezus spelend in de zandbak uit klei vogels maakt en deze op de Sabbat tot leven wekt.

   Reageer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *