Mijn God geneest

Wonderen van genezing en bevrijding horen bij het evangelie van Christus!

Wij kennen de apostel Paulus als iemand die te pas en te onpas het evangelie van Christus verkondigt. Aan het slot van Handelingen vat Lucas het zo samen: ‘Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus’ (Hand. 28:31). Of – na zijn enigszins teleurstellende ervaring op de Areopagus – horen we hem in 1 Korinthe 2:2 zeggen ‘want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd’. Jezus, het kruis en het Koninkrijk van God staan in het hart van Paulus prediking.

Maar dat niet alleen. De prediking van Paulus ging ook gepaard met wonderen van genezing en bevrijding, net als dat bij Jezus het geval was. Paulus sprak met ‘betoon van geest en kracht’ (1 Kor. 2:4). Het Griekse woord apodeixis betekent letterlijk ‘demonstratie, bewijs’ en gaat over het zichtbare werk van Gods Geest in genezing en bevrijding. Deze wonderen gaven aan Paulus’ prediking zijn kracht en dynamiek. Voor Paulus zelf zijn deze tekenen en wonderen belangrijk, want hij verwijst er voortdurend naar (2 Kor. 12:12; Rom. 15:18-19; 1 Thes. 1:5; Gal. 3:5). Het slotwoord van Marcus 16 lijkt op de bediening van apostel van toepassing: ‘en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden’.

Het is opmerkelijk dat wat zo’n integraal onderdeel vormt van de bediening van Paulus in de geschiedenis van de kerk zo naar de achtergrond is geraakt. De apostel is hoog geprezen voor zijn prediking van de gekruisigde Christus, maar de charismatische praktijk van zijn bediening is schromelijk verwaarloosd. Voor de kerk anno 2017 is het van groot belang dat we de charismatische kant van Paulus’ bediening herontdekken. Het was een dubbele bediening van Woord én Geest.

Nu heeft de heilige Geest veel pijlen op zijn boog om mensen vandaag te bereiken met het evangelie. En het is zeker waar dat we de Geest niet alleen in de bijzondere gaven van genezing en bevrijding moeten zoeken. Ook in het gewone leven is de Heilige Geest aan het werk, als mensen elkaar trouw zijn, voor elkaar koken, naar elkaar omzien en elkaar een luisterend oor bieden. Maar wonderen van genezing en bevrijding zijn wel een krachtige bevestiging van het evangelie en een machtig getuigenis, dat voor God niets te wonderlijk is (Gen 18:14; Luc. 1:37)!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *