Bidden is meer dan spreken tegen God

Bidden is spreken met èn luisteren naar God

Een oudere man neemt plaats in de trein en gaat tegenover een jong meisje zitten. Hij groet haar vriendelijk, maar ze reageert niet op zijn groet, want ze lijkt in gedachten verzonken. Na enige tijd groet ze hem vriendelijk terug. ‘Sorry’ zegt ze, ‘ik was aan het bidden.’ ‘Bidden?’, vraagt de man. ‘Ja’, zegt ze, ‘praten met God.’ ‘God’, vraagt de oude man, ‘bedoel je de Schepper van hemel en aarde?’ ‘Ja’, zegt het meisje. De man antwoordt: ‘En voer jij dan de hele tijd het woord?’

Dit korte verhaaltje drukt iets uit van hoe wij meestal tegen het gebed aankijken: bidden is praten tegen God. Zo leerden we dat als kind al, als je tenminste christelijk bent opgevoed: je vouwt je handen, doet je ogen dicht en als je klaar bent met spreken, dan zeg je ‘amen’. Het laatste woord van het gebed leerde we vaak als eerst hardop nazeggen: ‘amen’!

Inderdaad, de Bijbel spoort ons aan om te bidden zonder ophouden. We mogen alles zeggen tegen de Here God. Hij is immers onze hemelse Vader. Dat wat ons bezig houdt. Waar we Hem dankbaar voor zijn. Wat we Hem willen belijden. Bidden is de belangrijkste activiteit in ons leven. Maar bidden is meer dan alleen maar praten tegen God, want dat is niet meer dan eenrichtingsverkeer. Nee, zoals in een goed gesprek mensen spreken en naar elkaar luisteren, zo is bidden ook een vorm van gesprek met God. Dat betekent naast praten, ook stil zijn en luisteren. Dat zijn we niet zo gewend, maar het is de moeite waard om dat te oefenen.

Hoe kun je dat doen? Begin met Bijbellezen en laat je gebed daarna opkomen uit wat je net hebt gelezen: dank God voor de beloften die je las, belijd wat niet goed is in je leven (als daar aanleiding voor is), bid voor anderen om je heen en vraag tenslotte God of Hij tot je spreken wil, en wees daarna stil. Laat de woorden van de Bijbel resoneren in je hart, overdenk ze rustig. En het kan zomaar zijn, dat God door die woorden heen tot je spreekt. Dat iets van wat je las je bijzonder raakt of dat dit bij je blijft haken. Door de stilte en het Woord te overdenken, stuurt God je gedachten, dat zijn de momenten dat Hij tot je spreekt. Soms kan het helpen om een (gebeds)schriftje naast je Bijbel te leggen en op te schrijven wat in je gedachten komt. Als bepaalde gedachten of woorden later op de dag of in de week nog eens terugkomen (via wat iemand tegen je zegt, een lied dat je hoort of zingt in de kerk, een dagelijkse bijbeltekst, etc.), dan mag je ervanuit gaan dat de Here God tot je heeft gesproken. God spreekt heel vaak in stereo. Zo kun je jezelf oefenen in stil worden en luisteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *