Volkomen overgave …

Met betoon van Geest en kracht
Met betoon van Geest en kracht
Volkomen overgave ...
/

Bijbel: Lucas 1:26-38; 2e Advent; viering en dankzegging heilig Avondmaal Lees verder →

God is mens geworden!

1. Geen kerstevangelie? Ja wel! Als je in één zin de betekenis van Kerst zou moeten verwoorden, wat zou je dan zeggen? Wat is voor u of jou de kern Lees verder →