Geestelijke strijd is reëel (2)

Tactieken van de duivel in de geestelijk strijd

28 april 2017 CIP.nl

,,De duivel zoekt altijd een ingangspoort in ons hart, in ons denken”, zegt dominee Gerrit Vreugdenhil in de video van CIP.nl. Hij schreef het boek ‘Geestelijke strijd in de kracht van Jezus’. In een reeks van drie video’s vertelt hij over geestelijke strijd en hoe de duivel te werk gaat. Welke strategie gebruikt hij om z’n invloed uit te oefenen?
In Efeze 4 zegt Paulus: ,,Laat de zon niet ondergaan over uw toorn. Geef de duivel geen plaats.” Als je een conflict niet oplost, treedt er een soort mechanisme in werking, legt Vreugdenhil uit. ,,De kloofwordt dieper. Het duurt langer voor je tot elkaar komt. Dat is precies wat de tegenstander wil. Dan wordt verzoening lastig.”

Vreugdenhil denkt dat zowel de duivel als Jezus tegelijk in je kunnen werken. ,,Het helpt om het beeld van een stad te gebruiken, een middeleeuwse stad met stadspoorten. Het wordt een indringer makkelijk gemaakt, als iemand die poort openstelt.” Als je de deur openzet, kan de tegenstander naar binnen. Zo ontsttaat er gebondenheid. ,,Als de tegenstander heel de stad wint, spreek je van bezetting. Het gaat van beinvloeding van gebondenheid tot verzetting.”

Er is een directe en indirecte manier, waarop je last kunt krijgen van de tegenstander. Als je zelf bezig bent met occulte zaken, bijvoorbeeld door geesten op te roepen of aan wicca te doen, begeef je je op het terrein van de tegenstander. Dat is de directe manier. De indirecte manier heeft te maken met zonden waar je aan vasthoudt, bijvoorbeeld als je niet de waarheid spreekt.

We moeten er elkaar ook op wijzen en op bevragen, vindt Vreugdenhil. ,,We vinden dat echt heel moeilijk. Maar het is een opdracht.”

Hoe we dat kunnen doen? Dat vertel ik in de volgende video.

https://cip.nl/61958-dit-zijn-de-tactieken-van-de-duivel-in-de-geestelijk-strijd/HRlSAAcOA3twaxsYFRpJdhcT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *